Sökning: "diskursanalys reklam genus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden diskursanalys reklam genus.

 1. 1. Genus och stereotyper inom reklam : En kritisk diskursanalys av Gillettes reklamfilmer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emma Lindberg; [2020]
  Nyckelord :commodity feminism; the male gaze; stereotyping; hegemonic masculinity; femininity; masculinity;

  Sammanfattning : Gender and stereotypes in advertising is a critical discourse analysis aimed at studying how femininity and masculinity is portrayed in Gillette and Gillette Venus marketing on YouTube. Both brands have, after the #metoo campaign, opted to approach their marketing from different point of view since their previous advertising has been heavily criticized for endorsing negative gender stereotypes. LÄS MER

 2. 2. Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; stereotyper; representation; plus size; genus; Dressmann; modeindustrin; klädindustrin; kroppen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tittar jag närmre på hur Dressmann valt att representera plus sizemän och redogör för hur den manliga kroppen träder fram utifrån normer kring denmanliga kroppen och sätter det i kontrast mot mitt material. Dressmann är ettklädföretag som är duktiga på att inkludera plus size män i sina reklamer. LÄS MER

 3. 3. På blodigt allvar. En studie om mensdiskurs i reklamfilm från Bodyform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lovisa Matsdotter; [2018]
  Nyckelord :Femvertising; Femwashing; Genus; Reklamfilm; Menstruation; Mens; Stereotyper; Representation; Diskurs; Visuell Kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om representationen den menstruerande kvinnan i reklam från Bodyform mellan 2004–2018. I studien undersöks forskningsfrågorna: Hur ser representationen av den menstruerande kvinnan ut om man tittar på reklamfilmer från Bodyform mellan 2004 - 2018? Hur och om kan man argumentera för att reklamfilmen Bloodnormal från Bodyform bidrar till en förändring av diskursen kring den menstruerande kvinnan i reklamfilm? Frågorna i studien besvaras med hjälp av en diskursanalys baserad på teorier om den manliga blicken, stereotyper i reklam, diskurs & representation. LÄS MER

 4. 4. Att möta genus : En diskursanalys av hur genus framställs i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Carolina Björkman; [2017]
  Nyckelord :bilder; det offentliga rummet; diskurs; genus; genuskonstruktion; reklam; semiotik; skyltning.;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur genusstrukturer är inbäddade i reklam och marknadsföring i det offentliga rummet i den centrala staden. Syftet är att synliggöra hur genus skapas i reklam och skyltning i Sverige 2016, vilka semiotiska resurser som används och därmed synliggöra de sociala förväntningar som finns kring ett visst kön. LÄS MER

 5. 5. Naturlig skönhet och aktiv fritid : En diskurs- och innehållsanalytisk undersökning av manligt och kvinnligt i reklamspråk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Caroline Östin; [2016]
  Nyckelord :Reklam; reklamspråk; genus; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka diskurser i reklamannonser samt i vilken utsträckning reklamtexter bygger sin övertalning på stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt. Materialet består av två reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp och två reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp. LÄS MER