Sökning: "diskursanalys reklam genus"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden diskursanalys reklam genus.

 1. 1. En kvinnas lott : Normer och ideal i husmorsfilmerna 1952–1975

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Tove Lindell; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; diskurs; ideal; normer; genus; folkhemmet; konsumentupplysning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med hjälp av en kritisk diskursanalys undersöka framställningen av husmodern i Husmorsfilmerna mellan åren 1952 och 1975. I studien har teorier om genus använts samtidigt som en diskursanalytisk ansats appliceras för att studera de lexikala aspekterna i filmerna och som i sin tur synliggör förekomsten av samhälleligt förekommande diskurser. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens genusdiskurs i förändring : En kritisk diskursanalys av hur Försvarsmaktens reklamkampanjer framställer kvinnor och män samt hur materialet diskuteras på Youtube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Jans; Karin Stillström; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Försvarsmaktens reklamkampanjer; genus; framställning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har genomförts mot bakgrund av den låga andelen kvinnor i Försvarsmakten. 2020 var endast 8 procent av alla yrkesofficerare kvinnor, en ökning med 2,8 procent på nio år. LÄS MER

 3. 3. Genus och stereotyper inom reklam : En kritisk diskursanalys av Gillettes reklamfilmer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emma Lindberg; [2020]
  Nyckelord :commodity feminism; the male gaze; stereotyping; hegemonic masculinity; femininity; masculinity;

  Sammanfattning : Gender and stereotypes in advertising is a critical discourse analysis aimed at studying how femininity and masculinity is portrayed in Gillette and Gillette Venus marketing on YouTube. Both brands have, after the #metoo campaign, opted to approach their marketing from different point of view since their previous advertising has been heavily criticized for endorsing negative gender stereotypes. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor bör gråta över spilld mjölk -En kvalitativ analys av CAIA Cosmetics framställning av kvinnor i reklam

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Alm; Michaela Thodén; [2020]
  Nyckelord :Feminism; genus; multimodal kritisk diskursanalys; patriarkat; pornification; reklam; sexualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : CAIA Cosmetics, som är ett av norra Europas ledande skönhetsmärke, publicerade år 2019 en reklamfilm på Facebook. Reklamfilmen kritiserades av Sveriges Kvinnolobby och fälldes därefter av Reklamombudsmannens opinionsnämnd för könsdiskriminerande reklam. LÄS MER

 5. 5. Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; stereotyper; representation; plus size; genus; Dressmann; modeindustrin; klädindustrin; kroppen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tittar jag närmre på hur Dressmann valt att representera plus sizemän och redogör för hur den manliga kroppen träder fram utifrån normer kring denmanliga kroppen och sätter det i kontrast mot mitt material. Dressmann är ettklädföretag som är duktiga på att inkludera plus size män i sina reklamer. LÄS MER