Sökning: "diskursanalys sociala medier kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden diskursanalys sociala medier kommunikation.

 1. 1. ”WATCH ME DO THIS” - En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Rönnkvist; Amelie Svenstedt; [2018-09-12]
  Nyckelord :Sociala medier; Fettaktivism; Kroppsaktivism; Instagram; Multimodal kritisk diskursanalys; Semiotik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och undersöka hur svenska kroppsaktivisteruttrycker och gestaltar sin aktivism i det sociala mediet Instagram, utifrån ett kritisktperspektiv.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, SocialsemiotikMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Elever i vuxenvärlden : Genusperspektiv på hur par- och familjeförhållanden framställs på Youtube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Hultin; [2018]
  Nyckelord :Genus; sociala medier; genusstereotyper; familjerelationer; parförhållanden; diskursanalys; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur heterosexuella par med Youtube som plattform framställer par- och familjerelationer samt att studera hur deras kommunikation förhåller sig till rådande genusnormer för mäns och kvinnors samtalsstil. Metoden är induktiv och inleddes med transkription av sex videoklipp av två olika upphovsmakarpar, Jocke och Jonna samt Gustav och Johanna. LÄS MER

 3. 3. "That's life bro, potatoes" : En diskursanalys av musikämnets legitimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Oskar Molander; [2017]
  Nyckelord :Musikämnet; legitimering; kritisk diskursanalys; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur musikämnet legitimeras i olika texter. Arbetets undersökning ämnar redogöra för vilka diskurser som blir synliga när musikämnet legitimeras i texter skrivna på webben. LÄS MER

 4. 4. Lagom eller Pondus? - En kvalitativ studie om hur olika diskurser problematiserar en nations kommunikativa arbete inom offentlig diplomati.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ylva Lidin; Emma Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Offentlig diplomati; varumärkesarbete; autokommunikation; mjuk makt; varumärkesambassadörer; inhemska dimensionen; diskursanalys; svenska Utrikesdepartementet new public diplomacy; nation branding; soft power; auto-communication; brand ambassadorship; domestic dimension; discourse analysis; Swedish Ministry of Foreign Affairs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public diplomacy is constantly developing in line with the ever-changing field of communications. The main focus of academic research in the field tends to gravitate towards the social sciences rather than the communication sciences. LÄS MER

 5. 5. Digital Succé? : En studie om Mölndals stads kommunikation med medborgarna på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Rosenqvist Rosenqvist; Malin Brocker; [2017]
  Nyckelord :Facebook; offentliga organisationer; Mölndals stad; kvalitativ metod; platsmarknadsföring; hermeneutik; meningskapandeteori och socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur Mölndals stads medborgare upplever kommunikationen med kommunen på deras Facebooksida. Dessutom avser studien att undersöka hur Mölndals stad arbetar kommunikativt på Facebook för att öka interaktionen mellan kommunen och medborgarna en i alltmer digitaliserad värld. LÄS MER