Sökning: "diskursanalys sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden diskursanalys sociologi.

 1. 1. JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi; Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andres Masson; [2020]
  Nyckelord :Mediekritik; medialisering; medielogik; medialandskapet; parrhesia; stimmung; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. LÄS MER

 2. 2. "KVINNOKAMP 2.0" - En studie av diskursen om feminism i Svenska Dagbladet 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-09-05]
  Nyckelord :Feminism; Gestaltningsanalys; Diskursanalys; Svenska Dagbladet; Individualisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen omfeminism i Svenska Dagbladets påverkas av atttidningen är obundet moderat. Hur gestaltas feminismsom rörelse, identitet och politik i Svenska Dagbladet?Vilka relationer mellan skribenternas åsikter ochgestaltningen av feminismen kan utläsas?Metod och material: Studien analyserar 45 artiklar publicerad i SvenskaDagbladet under 2018 med hjälp av ett analysschemadär gestaltningsteori och diskursanalys kombineras. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas mening efter kriget? En studie om uppkomsten av det kulturella traumat i Syrien och dess effekter på de syriska flyktingarnas liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Belal Alabd; [2019]
  Nyckelord :narrative; kultur; post-trauma; diskurs; krig; Syrien; integration; flyktingar; revolution; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2011 utbröt den sociala och politiska revolution i Syrien som senare utvecklades till en väpnad konflikt mellan regimen och olika väpnade folkliga grupper. Under perioden mellan 2012 och 2018 eskalerade konflikten och bredde ut sig i stort sett över hela Syrien. LÄS MER

 4. 4. Ett samhälle i miniatyr: En socialsemiotisk kritisk diskursanalys av Lego

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrick Olérs; [2019]
  Nyckelord :leksaker; diskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; lego; semiotik; socialsemiotik; makt; genus; visuell grammatik; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar leksakssystemet Lego som semiotisk resurs, i termer av makt, sett utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Fokus ligger främst på produktserierna Lego City respektive Lego Friends representation av samhället, hur de ser ut, vad som skiljer dem åt, hur de förändrats över tid samt vad för budskap de förmedlar till barn. LÄS MER

 5. 5. Tillit och profession - En analys av svensk utredningsdiskurs kring professioners självständighet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Semir Mulisic; [2019]
  Nyckelord :Professionalism; managerialism; tillit; diskursiv institutionalism; statliga utredningar; SOU; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether there has been a change in problem descriptions and solution ideas regarding governance principles in public investigations in Sweden from a discourse institutionalism perspective over the past decade. Furthermore, the aim has also been to try to map out the changes based on notions of professionalism and managerialism. LÄS MER