Sökning: "diskursanalys specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden diskursanalys specialpedagogik.

 1. 1. SPRÅKUNDERVISNINGENS KULTURELLA KOLLISIONER En studie om undervisning i japanska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Shimizu; [2018-08-25]
  Nyckelord :kulturella kollisioner; normer; socialkonstruktivism; diskursanalys; kritiskpedagogik; problem-based learning;

  Sammanfattning : Syfte:De här studien behandlar frågor om kultur i språkundervisning. Specifikt studeras lärares upplevelser av sitt arbete med undervisning i japanska och de kollisioner, svårigheter de stöter på, och metoder de använder sig av. LÄS MER

 2. 2. Maktpraktiker på en specialpedagogisk förskoleavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lindberg; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; diskursanalys; makt; sanningsregim; förskola;

  Sammanfattning : Inom svensk förskola rör sig idag många barn som bedöms vara i behov av specialpedagogiskt stöd. Syftet med den här studien är att utifrån ett maktperspektiv få fördjupad kunskap om hur pedagoger talar om och förhåller sig till barn på en specialpedagogisk avdelning. LÄS MER

 3. 3. Aspergers syndrom- svårigheter och förmågor : En studie om diskurserna som verkar kring elever diagnosticerade med Aspergers syndrom ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv Moa Högberg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Högberg; [2017]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; funktionshinder; Socialkonstruktivistisk; särskilda behov;

  Sammanfattning : Ett inom forskningen, såväl som inom media och bland allmänheten, omtvistat ämne är det om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aspergers syndrom är per definition en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens roll – fokus på det friska genom yrkesspråkets intentioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Haramaty; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsans nya uppdrag; Frisk- och riskperspektiv; Främjande arbete; Skollagen 2010; Specialpedagogrollen i gymnasieskolan; Yrkesspråk;

  Sammanfattning : Denna studie är en nulägesbeskrivning och belyser specialpedagogens roll utifrån det främjande arbetet i dagens gymnasieskola. Fyra specialpedagoger som börjat arbeta runt 2010 då den nya skollagen infördes har i enskilda intervjuer resonerat kring begreppet främjande arbete kopplat till specialpedagogrollen. LÄS MER

 5. 5. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER