Sökning: "diskursanalys television"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden diskursanalys television.

 1. 1. "We don't need more prisons, bigger prisons, better prisons. We need better justice." : En kritisk diskursanalys av serierna Oz och Orange Is The New Black.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natasa Cigarcic; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; konstruktion; kriminalitet; anstalter; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar ta reda på hur intagna på anstalter skildras i fiktiva fängelsemiljöer. Med hjälp av kritisk diskursanalys och med identifikation, konstruktion och intersektionalitet som utgångspunkt vill jag ta reda på hur bilden av den kriminella människan skapas och förmedlas till oss via television. LÄS MER

 2. 2. "Several media reports today" – A comparative analysis of discursive practices within Swedish immigration critical media and public service media

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gustaf Rossi; [2020]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Fake News; Fria Tider; Immigration; Nyheter Idag; Sveriges Radio; Sveriges Television; Swedish Election; Swedish Politics;

  Sammanfattning : Syftet med den här masteruppsatsen är att förstå nyhetsdiskurser i public service och invandringskritiska alternativmedier i Sverige. Uppsatsen fokuserar på hur de fyra största politiska partierna behandlar invandringsfrågan månaden före det riksdagsvalet 2018. LÄS MER

 3. 3. Du måste ju kunna ta en smäll : En multimodal kritisk diskursanalys om konstruktionen av maskulinitet i ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Niclasdotter; Hanna Oledal; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; masculinity; hegemony; public service; teenagers; stereotypes; MCDA; genus; maskulinitet; hegemoni; public service; svt; ungdomsserie; stereotyper;

  Sammanfattning : Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på Sveriges television. LÄS MER

 4. 4. Who is really in power here : A critical discourse analysis on the Facebook discussion concerning the media representation of Greekazo in Malou Efter Tio

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Thomas Forssell; Bjerkland Axel; [2020]
  Nyckelord :Critical Discourse analysis; Malou efter 10; Greekazo; Swedish rap; Moral Panic;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the confrontation of the Facebook group that was developed in response to the interview with the rap artist Greekazo in Malou Efter Tio. The study investigates the research questions: How is the discursive practice of Facebook utilized to challenge a mainstream television production? How are the stereotypes of contemporary marginalized rap artists reproduced in the Swedish news media? Our key interest lies in the moment of conflict between a section of the public and a mainstream media organization where we discuss how the media representation of a Swedish contemporary rap subculture is confronted by a minority of people online. LÄS MER

 5. 5. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gustaf Rossi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). LÄS MER