Sökning: "diskurspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet diskurspsykologi.

 1. 1. Hjälp! Det pirrar i hela kroppen! : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på och arbete med nervositet och scenskräck i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Zampieri; [2020]
  Nyckelord :music performance anxiety; nervous; stage fright; performance anxiety; discourse psychology; focus groups; music performance anxiety; nervositet; scenskräck; prestationsångest; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare inom musikskola, gymnasiet och högskola ser på och arbetar med nervositet och scenskräck i undervisning. Studiens teoretiska grund utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 2. 2. Livet är för kort att runka sönder - En kritisk diskurspsykologisk studie av manlig sexualitet i en svensk NoFap-diskurs på Flashback

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Torbjörn Skoglund Nyberg; [2020]
  Nyckelord :avhållsamhet; kritisk diskurspsykologi; maskulinitet; onani; pornografi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. LÄS MER

 3. 3. Visst är tanken fin... : En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Maria Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Förskolan; Social interaktion; Netnografi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Det finns för många ord liksom! : En diskursanalytisk studie om sånglärares konstruktion av benämningar rörande röstregister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Miriam Löfberg; [2020]
  Nyckelord :voice teaching; voice registers; pedagogy; voice; discourse analysis; focus groups; sångundervisning; röstregister; pedagogik; sångrösten; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sånglärares syn på röstbenämningar och röstkvaliteter inom sångundervisning samt deras beskrivningar av arbetet med röstregisterbenämningar i undervisningen. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskursanalys med en diskurspsykologisk ansats. LÄS MER

 5. 5. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER