Sökning: "diskussions uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden diskussions uppsats.

 1. 1. Hur leds förändring i en ideell förening som verkar i myndighets ställe? : En studie av den svenska idrottsrörelsens ledarskap, förändring och korporativa samarbete med staten under perioden 2013–2019.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; hybrid organisation; Swedish Sports Confederation; member organisation; non-profit organisation; state; govern; lead; strategy; change.; Ledarskap; hybridorganisation; Riksidrottsförbundet; medlemsorganisation; ideell förening; staten; styra; leda; strategi; förändring.;

  Sammanfattning : The Swedish model is a concept that over time has become widely known. Lately, the first thing that springs to mind may be the way Sweden has handled the pandemic of covid-19. Originally however, the Swedish model is an attempt develop a strategy of cooperation between conflicting interests. LÄS MER

 2. 2. Fåtöljen Solo : Av Carl Malmsten

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Matilda Lindell; [2019]
  Nyckelord :Möbeltapetsering; Carl Malmsten; fåtölj; Solo; traditionell stoppning; resårsnörning; Yngve;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om processen att snöra, stoppa och klä Carl Malmstens fåtölj ”Solo”. Den handlar om de vägval som tapetserar ställs inför i sin vardag gällande design och funktion. LÄS MER

 3. 3. Historiskt korrekt En netnografisk studie av begreppet HK med historisk slöjd som kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Karlsson; [2014-07-02]
  Nyckelord :authenticity; reconstruction; crafts; sloyd; historical crafts; textile; costume; netnography;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:33.... LÄS MER

 4. 4. Småföretags överlevnad i Nybro : En fallstudie i Nybro kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Karoline Arvidsson; Ksenia Harrisen; [2010]
  Nyckelord :Nybro; småföretag; detaljhandel;

  Sammanfattning : Temat till den här uppsatsen uppkom genom att en av författarna är verksam inom det politiska och på ett möte så förelästen representanten för Nybro handel om förhållarna för Nybros småföretag. Ett intresse väcktes för att ta reda på anledningen till problemet och förhållandena i Nybros handel. LÄS MER

 5. 5. Motivation av personal inom turismbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Svensson Daniel; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och undersöka hur motivationsarbetet ser ut inom företag med anknytning till turismbranschen. Undersökningen har genomförts genom att studera relevanta teorier inom området och sedan kopplat dem till en empirisk studie som har innefattat företag med olika kopplingar till turismbranschen. LÄS MER