Sökning: "diskuterande text"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden diskuterande text.

 1. 1. Förstår du det du läser? : En litteraturstudie om lässtrategier och dess betydelse i elevers utveckling av god läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; Taylor Anne Conyer; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; läsförståelseutveckling; undervisning och lärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning lyfter fram om hur läraren genom undervisning och arbete med lässtrategier kan möjliggöra utveckling i läsförståelse. Utifrån detta syfte tar studien sin utgångspunkt i frågeställningarna:  Hur påverkar arbete med lässtrategier elevers läsförståelse? Vilken roll har läraren vid arbete med lässtrategier och läsförståelse? I litteraturstudien har olika vetenskapliga artiklar lästs och analyserats som sträcker sig från år 1984 – 2016. LÄS MER

 2. 2. ”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Österberg; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; företagsekonomi; konkurrensrätt; rättsekonomi; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. LÄS MER

 3. 3. Department of Real Estate and Construction Managemen Centre for Building and Real Estate Economy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michael Bohman; [2014]
  Nyckelord :Housing cooperative; annual report; monthly fee; Bostadsrättsförening; årsredovisning; nyckeltal; bostadsrätt;

  Sammanfattning : Köpet av en bostadsrätt är för de flesta människor den största investering i deras liv. Som bostadsrättsinnehavare förvaltas huset och fastigheten av en bostadsrättsförening. För att finansiera driften och underhållet tar föreningen ut en avgift från bostadsrättsinnehavaren, en månadsavgift. LÄS MER

 4. 4. CARL MICHAEL BELLMAN - En remediering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kevin Bergsten; [2013]
  Nyckelord :Bellman; kulturarv; remediering; 3D - grafik; virtuell karaktär;

  Sammanfattning : I detta examensarbete skapades illustrationer och modeller i digital 3D-grafik, föreställande den svenske skalden Carl Michael Bellman (1740 - 1795). Förebild för arbetet var en 2D-bild i detta fall Per Krafft d.ä:s (1724 - 1793) målning av Bellman från 1779. LÄS MER

 5. 5. Progression i argumentation : En undersökning av skriftlig argumentation i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Medie-, litteratur- och språkdidaktik

  Författare :Niklas Rodin; [2011]
  Nyckelord :argumentation; written argument; writing skills; swedish; argumentation; elevtext; skriftlig argumentation; skrivutveckling; svenska;

  Sammanfattning : I denna undersökning granskas 31 texter skrivna av elever i årskurs 7 höstterminen 2011. Samtliga texter är skrivna efter samma på förhand fastställda uppgift. Metodmässigt har texterna granskats genom en närläsning strukturerad av ett analysschema. LÄS MER