Sökning: "dislocate"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet dislocate.

 1. 1. Gyro Stabilization of a Positioning Unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Wilhelm Andrén; Ella Hjertberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mounting cameras on motorized objects has become possible in greater extent due to the emerging camera technology during the past few decades. This application could prove useful in several areas such as search and rescue operations, surveillance or even news monitoring. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Prefabricerade Samverkanselement - Stomstabilisering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Byrén Claesson; Oliver Wennerholm; [2018]
  Nyckelord :Betong; samverkanselement; skjuvhållfasthet; stomstabilisering; sammanfogning; betongfog; dragarmering; dimensionering; bjälklag; inspänningsmoment; ofrivillig inspänning; TCC;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande examensarbete för utbildningen. Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. LÄS MER

 4. 4. Hästtjejer : formationer av genus och klass i stallet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alice Wahl; [2014]
  Nyckelord :gender; sex; class; capital; horse girl; stable; genus; kön; klass; kapital; hästttjej; stall;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine formations of gender and class of so called horse girls in a riding school located in Stockholm, Sweden. The essay is based on interviews with six girls in the ages between fifthteen and eighteen. LÄS MER

 5. 5. The allotment plot : osäkrande som designstrategi

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Annika Söderberg; [2009]
  Nyckelord :The Allotment Plot; arbetsprocess; odlingsrörelse; creative community; osäkrande;

  Sammanfattning : During the spring semester of 2009 I have participated in what was to become the project The Allotment Plot; a collaboration between the Swedish University of Agriculture and the Wanås Foundation. As one of six students in landscape architecture I have experienced a group based learning process with the point of departure in the designing of an organic and experimental kitchen garden at Wanås, a sculpture park for contemporary art. LÄS MER