Sökning: "disney etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden disney etnicitet.

 1. 1. Men var är jag : En etnografisk studie om vikten av etnisk representation i Nordamerikansk animation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Roosa Karlsson; [2015]
  Nyckelord :animation; tecknad film; Disney; representation; etnisk mångfald; etnicitet; vithets studier; stereotyper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Den andre" i barnfilm : En innehållsanalys av Disneyfilmerna Lejonkungen och Pocahontas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elvira Englund; [2014]
  Nyckelord :Den andre; etnicitet; barnfilm; Disney; Disneyfilm;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på hur ”den andre” skildras i barnfilm. Materialet som har ställts inför analys bestårav de två Disneyfilmerna Lejonkungenoch Pocahontas, utgivna år 1994 respektive 1995. Fokus för analysen är etnicitet och vilken samhällsgruppsomskildras som ”den andre” i Lejonkungenoch Pocahontas. LÄS MER

 3. 3. Aladdin - En studie kring stereotyper och postkolonialism i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Funestrand Jonna; [2013]
  Nyckelord :Disney; Aladdin; Stereotyper; Postkolonialism; etnicitet; Icke-västerländska kulturer; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Jag vill ju va' som du!" - identifikation genom klass och etnicitet i disneyklassiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Henriksson; Alexandra Svärd; [2012]
  Nyckelord :Disney; etnicitet; identifikation; klasstillhörighet; makt; populärkultur; värdegrund;

  Sammanfattning : Film är ett uppskattat medel att använda i skolundervisningen (Giroux, 2000). Därför är syftet med denna undersökning är att ta reda på hur klass och etnicitet framställs i två utvalda disneyklassiker och hur film kan gynna arbete kring identitetsutveckling och värdegrundsfrågor. LÄS MER

 5. 5. ”Dumma lilla gullet, snurrig och en smula svag”- en diskursanalys av Askungen, Herkules och Trassel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Persson; Anna Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Askungen; Diskursanalys; Disney; Etnicitet; Genus; Herkules; Trassel;

  Sammanfattning : Disney är ett kritiserat företag och har vid flera tillfällen blivit anklagade för att använda sig av stereotypa föreställningar när det handlar om etnicitet och genus. I detta arbete kommer vi att göra en diskursanalys utifrån perspektiven etnicitet och genus, av filmerna Askungen, Herkules och Trassel. LÄS MER