Sökning: "disney genus"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden disney genus.

 1. 1. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 2. 2. Trassliga genus – dags att röja! – Genusrepresentationer i två Disneyfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilsson Rebecca; Lau Mabel; [2019]
  Nyckelord :barn; disney; genus; judith; butler; kön; performativitet; textanalys;

  Sammanfattning : Då Disney är en storproducent inom barnkultur kan det vara av intresse att undersöka hur de har framställt karaktärer i sina filmer. Studien fokuserar specifikt på hur genus och kön framställs i två nutida Disneyfilmer då filmerna ger en kontemporär bild på Disneys syn på genus och kön. LÄS MER

 3. 3. Den nya Alice : en genusanalys av Alice in Wonderland och Alice Through the Looking Glass

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Henriksen; Mikaela Hofmann; [2019]
  Nyckelord :Disney; genusrepresentation; könsideal; kommodifiering; femininitet maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna analys studeras framställningen av genus i filmerna Alice in Wonderland (2010) och Alice Through the Looking Glass (2016). Filmerna är producerade i en kontext då Disney börjat skapa filmer med mer “progressiva”, feministiska drag. LÄS MER

 4. 4. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 5. 5. Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicolina Palmcrantz; Marlene Gröning; [2018]
  Nyckelord :feminism; Disney; gender; power; narrative; Mulan; masquerade; gaze; Bechdel-Wallace; movie; feminism; Disney; genus; makt; narrativ; Mulan; maskerad; blick; Bechdel-Wallace; film;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. LÄS MER