Sökning: "dispensing error"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden dispensing error.

 1. 1. Det värsta som kan hända : en studie om lex Maria-anmälda felexpedieringar på svenska apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :pharmacy; dispensing error; prescribing error; patient safety; apotek; felexpediering; lex maria; IVO; förskrivarfel; patientsäkerhet; vårdskada;

  Sammanfattning : Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). LÄS MER

 2. 2. Felsökningssystem för bankomat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Meena Sureshkumar; [2003]
  Nyckelord :Datavetenskap; Felsökning; bankomat; program; grafiskt gränsnitt; Borland C Builder 6; Datavetenskap;

  Sammanfattning : NMD 100 is a notes and media dispensing machine, manufactured by De La Rue Ltd, located in Flen, Sweden. The customers, mainly bank offices, have expressed a need for a more comprehensive description of errors occurring from time to time in their machines. LÄS MER