Sökning: "display speed"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden display speed.

 1. 1. Improved Driver Support in Smart Cities to Reduce the Environmental Impact of Trucks : Designing a concept for 2030

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Alida Walfridsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transport industry is a key contributor to carbon dioxide emissions and climate change and heavy-duty vehicles are responsible for a quarter of the emissions from road transport in the EU. One way of reducing the energy consumption of a truck is improving driving skills by minimizing breaking for example. LÄS MER

 2. 2. Hardware-Accelerated Ray Tracing of Implicit Surfaces : A study of real-time editing and rendering of implicit surfaces

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Herman Hansson Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Implicit Surfaces; Signed Distance Functions; Ray Tracing; Content Creation; Path Tracing; Implicita Ytor; Signed Distance Functions; Strålspårning; Modellering;

  Sammanfattning : Background. Rasterization of triangle geometry has been the dominating rendering technique in the real-time rendering industry for many years. However, triangles are not always easy to work with for content creators. LÄS MER

 3. 3. Extern träningsbelastning för ett fotbollslag i Damallsvenskan : Analyser av försäsongsträning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ek; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Deceleration; Extern belastning; Fotboll; Höghastighetslöpning; Periodisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Damfotboll har vuxit kraftigt senaste åren. Spelares externa belastning monitoreras med utrustning bestående av global positioning system, accelerometer och pulsband. LÄS MER

 4. 4. Von Restorff-effekten, presentationshastighet och minne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcus Rippert; [2020]
  Nyckelord :the von Restorff-effect; isolation-effect; display speed; von Restorff-effekten; isoleringseffekten; presentationshastighet;

  Sammanfattning : Von Restorff-effekten uppstår när man exempelvis försöker memorera ordlistor. Minnet blir då bättre för isolerade ord som på något sätt skiljer sig från de omgivande homogena orden. Den här studien undersökte skillnader i von Restorff-effektens påverkan på minnet när presentationshastigheten av ordlistor manipulerades. LÄS MER

 5. 5. Identifying the role of remote display Protocol in behavioral biometric systems based on free-text keystroke dynamics, an experiment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexandr Silonosov; [2020]
  Nyckelord :Behavioral biometric systems; free-text keystroke dynamics; virtual desktop infrastructure; remote display protocol; network latency;

  Sammanfattning : The ubiquity and speed of Internet access led over the past decade to an exponential increase in the use of thin clients and cloud computing, both taking advantage of the ability to remotely provide computing resources. The work investigates the role of remote display Protocol in behavioral biometric systems based on free-text keystroke dynamics. LÄS MER