Sökning: "disponibel inkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden disponibel inkomst.

 1. 1. Bostadsrättspriser i Sverige : En paneldatastudie över bestämmandefaktorer för bostadsrättspriser utveckling i Sverige 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Brolin; Alva Westh; [2021]
  Nyckelord :Real estate prices; Expansionary monetary policy; Regulatory measures; Quantitative easing; Debt to equity ratio; Bostadsrättspriser; Expansiv penningpolitik; Regulatoriska åtgärder; Kvantitativa lättnader; Skuldsättning;

  Sammanfattning : Background: The last decades there has been a significant increase in tenant-owned real estate prices in Sweden, which has increased the risk exposure to price fluctuations in the society. Most studies have examined how the determining factors have affected the price development. LÄS MER

 2. 2. Bestämningsfaktorer för bostadsrättspriser : En ekonometrisk paneldatastudie över bostadsrättsprisers utveckling i Sverige 1996–2018

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Joel Johnsson; Max Ehrnström; Filip Halldén; [2021]
  Nyckelord :Ekonometri; bostadsrättspris; fixed effect; makrotillsynsverktyg; bolånetak;

  Sammanfattning : The Swedish housing market is a frequently debated topic where the focus is often concentrated on the rise in prices in recent years and the risks that transpire from it. On the other hand, studies on the price development of tentan-owned real estate are not as well represented nor debated. LÄS MER

 3. 3. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Hushållens skulder och negativ reporänta : En studie om sambandet mellan reporänta och skuldkvot i perioder av negativ ränta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Aulin; Lukas Melander; [2020]
  Nyckelord :reporänta; skuldkvot; transmissionsmekanismen;

  Sammanfattning : För sex år sedan infördes för första gången en negativ reporänta i Sverige. Vi undersöker sambandet mellan reporänta och hushållens skuldkvot, det vill säga låneskulder dividerat med disponibel inkomst. LÄS MER

 5. 5. Kan digitala vårdcentraler bidra till en mer disponibel primärvårdsmarknad? : -En empirisk studie över 12 av Sveriges regioner med tillhörande kommuner perioden 2014–2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur etableringen av digitala vårdcentraler påverkar efterfrågan på fysisk primärvård i Sverige, samt vilka faktorer som bidrar till att individer uppsöker digital vård. Detta med syfte att kunna utveckla och anpassa den digitala vården till att fungera som ett hjälpmedel för den fysiska vården. LÄS MER