Sökning: "dispositionsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet dispositionsprincipen.

 1. 1. Jura novit curia : En jämförelse av principens tillämpning i domstol respektive svenska skiljeförfaranden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Hamrin; [2020]
  Nyckelord :jura novit curia; arbitration; procedural law; jura novit curia; processrätt; skiljemannarätt; skiljeförfarande; dispositionsprincipen; kontradiktionsprincipen; materiell processledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Materiell processledning i skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helin Ali; [2020]
  Nyckelord :Materiell processledning; processledning; skiljeförfarande; dispositionsprincipen; klander;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att avtala om rättskraft i dispositiva tvistemål : Särskilt om processuella avtal och negativ rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Forssell; [2018]
  Nyckelord :Disputes; res judicata; Processrätt; rättskraft; negativ rättskraft; dispositionsprincipen; res judicata;

  Sammanfattning : Enligt 17:11 Rättegångsbalken (1942:740) gäller att en dom har rättskraft, vilket bland annat medför att samma sak inte kan tas upp och prövas av rätten igen (res judicata). Givet den negativa rättskraftens betydelsefulla rättsliga verkan och dess breda prekluderande effekt, ställer jag mig frågan om det är möjligt för parterna i dispositiva tvistemål att avtala om rättskraftens verkningar. LÄS MER

 4. 4. Spelets regler – om betydelsen av ekonomiskt och kulturellt kapital inom den svenska civilprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edith Karlsson Heppich; [2018]
  Nyckelord :Civilprocessrätt; civil procedure; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dispositionsprincipen är en av de grundläggande principerna inom den svenska civilprocessen. Principen stadgas i 17 kap. LÄS MER

 5. 5. Domstols officialprövning av oskäliga avtalsvillkor : effektiva rättsmedel enligt rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Henrik Allard; [2015]
  Nyckelord :Dispositionsprincipen; oskäliga avtalsvillkor; åberopsbörda; konsumenträtt; materiell processledning; yrkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER