Sökning: "dispute resolution"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden dispute resolution.

 1. 1. Materiell processledning och edition i Pragreglerna - En jämförelse med såväl lagen om skiljeförfarande (1999:116) som IBA-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet är och har länge varit en populär alternativ tvistlösningsmetod. Detta gäller i synnerhet i internationella kommersiella tvister där parterna önskar ett neutralt förfarande utan koppling till endera parts nationella domstolar. LÄS MER

 2. 2. Flerstegsklausuler som processhinder : En studie av doktrin och möjligheten att tilldela förstegen effekten av ett temporärt processhinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Benfalk; [2021]
  Nyckelord :flerstegsklausuler; alternativ tvistlösning;

  Sammanfattning : The interest for, and usage of, Alternative Dispute Resolution (ADR) has to a much greater extent developed in other legal systems than in the Swedish. ADR has gained popularity and, in some cases, one may even say that it has taken an indispensable role for those who deem the legal process inert. LÄS MER

 3. 3. Skiljemännens opartiskhet vid personliga kopplingar till processubjekt - En jämförelse med domarjäv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lundh; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; private law; processrätt; skiljemannarätt; jäv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av skiljeförfarandets fördelar är att parter ges möjlighet att få stort inflytande över tvistlösningen. Ett sätt som detta inflytande kommer till uttryck på är parternas möjlighet att själva få utse den skiljeman som ska döma i tvisten. LÄS MER

 4. 4. One step from employee to complainant: unfair dismissals in violation of employees' labour rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sabina Ibrahimova; [2021]
  Nyckelord :alternative dispute resolution; collective redundancies; conciliation; discrimination; dispute resolution; employees’ rights; mediation; unfair dismissals; unjustified dismissals; wrongful terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study aims to establish the most effective way of resolving unfair dismissal disputes based on experience in several countries and international law. First, the analysis of the scope and content of protection of employees against unfair dismissals in international law is presented. LÄS MER

 5. 5. Exploring Maritime Border Disputes using the Issues Approach : Comparative analysis of Ghana-Ivory Coast and Kenya-Somalia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Roli Mahajan; [2021]
  Nyckelord :terrorism; security studies; maritime disputes; Kenya; Somalia; Ghana; piracy;

  Sammanfattning : Maritime boundaries are man-made constructs which are critical to resources like oil and gas, fisheries as well as trade. Recently, these delimitations in the sea have also gained importance in the environmental discourse because the role of the sea has become scientifically more significant in the field of climate change. LÄS MER