Sökning: "dissensus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet dissensus.

 1. 1. Talking through the body. Creating of common world and changing the community through a theatrical performance, a case study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vanina Rossetti; [2019]
  Nyckelord :art; communication; community; disability; sexuality; theatre performance; ritual; liminality; embodied knowledge; dissensus; dialogical aesthetic; relational aesthetic; disability arts; disability aesthetic;

  Sammanfattning : This thesis aims to present a practical example of how art can become an instrument capable of investigating, showing and facing a social problem. For doing so, art can overcome communication issues; secondly, it can create a “common world” of shared values that leads to changes in society. LÄS MER

 2. 2. "I don't care if they put trees on it, it's still a skyscraper" Exploring activists' dissensus against Milan's urban greening and sustainability approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lucia Di Paola; [2019]
  Nyckelord :Eco-urbanism; urban political ecology; green gentrification; right to the city; urban dissensus; sustainability science; Milan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eco-urbanism is today’s mainstream approach to urban greening and sustainability. This approach, however, remains disconnected from issues of social justice. As a reaction, urban political ecology (UPE) argues for greater engagement with urban activists’ dissensus as a strategy to develop more just sustainable cities. LÄS MER

 3. 3. Olydnadens Agens : Konst Politik Pedagogik – en icke-linjär studie

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Tova Björkquist; [2018]
  Nyckelord :konst; pedagogik; politik; icke-linjärt; bildpedagogik; offentliga rum; handlande; agens; subjektskapande; olydnad; folkhögskola;

  Sammanfattning : I denna undersökning kan du läsa om hur konstnärliga strategier har använts som didaktiska redskap i bildundervisning och hur dessa kan synliggöra en radikal potential inom bildpedagogik. Studien handlar om konst, om politik och om pedagogik. Med konst menar jag framförallt konstnärligt tänkande, ett undersökande, ett förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Osämjans värde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Svante Karlsson; [2015]
  Nyckelord :arkitektur; arkitekturteori; konflikt; bråk; performativitet; Judith Butler; Hannah Arendt; Chantal Mouffe; Jacques Rancière; agonism; dissensus; politiska subjekt; framträdelserummet; offentliga rummet; offentlighet; subjektifiering; makt; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : osämjans värde - en studie av vad staden vill och en förhoppning om vad den skulle kunna vara I underrubriken tillskriver jag staden som enhet en förmåga att önska, att vara bärare av drift och begär. I och med det ges den en roll som subjekt i relation till sina invånare. LÄS MER

 5. 5. Them and us : in the context of change

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofie Rådestad; [2013]
  Nyckelord :Change; Debate; Conflict; Planning process; Physical environment; Separation; Decision making; Governance; Consensus; Dissensus; Förändring; Debatt; Konflikt; Planeringsprocess; Fysisk miljö; Separation; Beslutsfattande; Styrning; Konsensus; Dissensus;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents a study which proposes that debate and conflict in any planning process highlight a separation between actors and their interests. This is examined through the concept of them/us. LÄS MER