Sökning: "dissociation"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet dissociation.

 1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av effektivitet för aktivt kol och anjonbytare vid reduktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt läkemedelssubstanser i avloppsvatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Kalecinska; [2021]
  Nyckelord :PFAS; pharmaceuticals; wastewater treatment plant; advanced treatment; activated carbon; anion exchange; PFAS; läkemedel; avloppsreningsverk; avancerad rening; aktivt kol; anjonbytare;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverk (ARV) utgör en viktig del som spridningsväg för utsläpp av organiska mikroföroreningar, som per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och läkemedelssubstanser, från samhället till den akvatiska miljön. Befintliga reningssteg vid ARV reducerar mikroföroreningar dåligt varav denna studie syftade till att jämföra reduktionseffektiviteten av 5 olika granulära aktiva kol (GAK) och en anjonbytare (AIX) för att välja ut det material som är mest lämpat för vidare undersökningar i pilotskala inför installation ett avancerat reningssteg i Kungsängsverkets ARV i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Pipe Surface Roughness at Microscale and Discussion of Possible Relation to Flow Properties

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Yiting Qiao; Mahsa Kajbaf Nezhad; [2021]
  Nyckelord :pipe flow; roughness; microscale; SEM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite decades of intense research, the behavior of water molecule still warrants new research.Water flow through various pipe systems has become a pivotal corner stone of functioning human infrastructure. LÄS MER

 4. 4. Mitigating the impact of antidrug antibodies against insulin on ELISA assay

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Thea Bøwadt; [2021]
  Nyckelord :Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; ELISA; Antidrug antibodies; ADA; Insulin; Polyethylene glycol; PEG; Acid dissociation; MgCl2.;

  Sammanfattning : Diabetes has, in the past three decades, surged immensely. Because of this, new insulin analogues are constantly in the making.  In clinical studies, the presence of antidrug antibodies can prove a challenge when measuring insulin. LÄS MER

 5. 5. Personalized Medicine

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sarah Götze; Daniella Ekström; Tore Larsson Forssén; Eric Sjöö; Emma Svanberg Frisinger; Linnea Wikström; [2021]
  Nyckelord :Personalized medicine;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present several therapies and possible applications of these in the field of personalized medicine along with the production techniques and workflows surrounding them. There are two main categories; cell therapies and non-cell therapies. LÄS MER