Sökning: "dissociation"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet dissociation.

 1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 2. 2. Fragment screening using WAC towards new SMARCA4 inhibitors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Artur Sahakjan; [2020]
  Nyckelord :WAC; Fragments; SMARCA4; Library; Fragment Based Drug Discovery FBDD ; Peptide Synthesis; Affinity; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The drug discovery and development process has changed dramatically during the last decades and the growth of more efficient techniques as high throughput screening combined with combinatorial synthesis using amino acids and carboxylic acids on solid support makes it possible to investigate the affinity of molecules towards a biological target. Fragment based drug discovery (FBDD) has been implemented into different techniques with purpose of discovering new drugs. LÄS MER

 3. 3. Ketamine for depression : The role of dissociative effects

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jakob Broström; [2020]
  Nyckelord :antidepressant; depression; dissociation; ketamine; major depressive disorder; NMDA receptor antagonist; placebo; psychedelics;

  Sammanfattning : Several trials have reported rapid antidepressant response from the anesthetic drug ketamine although the mechanism behind this effect is not fully understood. Research has focused mainly on ketamine’s action in the brain, including its effects on chemical balance, connections between brain cells and networks, and cognition. LÄS MER

 4. 4. Transferred Invisibilities and Stigmatization : A Qualitative Research on the Engagement of Humanitarian Organizations with Syrian LGBTQI+ People in Turkey

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Özge Togay; [2020]
  Nyckelord :LGBTQI ; humanitarian action; invisibility; visibility; stigmatization; temporary protection; Syrian; Turkey;

  Sammanfattning : Humanitarian action faces challenges in engaging with LGBTQI+ people. Research has shown that humanitarian response to LGBTQI+ people are solely studied on the issues around resettlement, migration and legal protection of LGBTQI+ people. LÄS MER

 5. 5. Exploring Choices : a case study of color-customised lipstick choices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vincent Giardina; [2020]
  Nyckelord :design probes; explorative design; self-expression; make up;

  Sammanfattning : Product personalization is rising and with it, new choice architectures are required. It offers a new medium for identity expression, especially in the make-up case. Regarding the interactions involved, the research and industry explored the efficient choice. LÄS MER