Sökning: "dissociativ identitetsstörning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dissociativ identitetsstörning.

 1. 1. "Come out, come out, whatever you are" : En kvalitativ innehållsanalys om representationen av dissociativ identitetsstörning i film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linn Adolfsson; Magdalena Engrup; [2020]
  Nyckelord :mental illness; dissociative identity disorder; stigmatisation; trivialization; movie; psykisk störning; dissociativ identitetsstörning; stigmatisering; trivialisering; film;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys är att undersöka hur stereotyper, stigmatisering och trivialisering kring psykisk störning, närmare bestämt personer med dissociativ identitetsstörning, bibehålls genom gestaltningar i film, samt hur gestaltningen skiljer sig åt inom två filmer ur olika genrer, skräck- och komedifilm. Med filmerna Mina jag och Irene och Hide and Seek som analysunderlag, och med hjälp av ett representationsteoretiskt perspektiv, applicerades ett analysschema på sekvenser ur materialet som, genom de semiotiska analysverktygen denotation och konnotation, användes för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. [BEYOND FLESH] : Archives § Documents

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Marcelo Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Sarepta; Cannibal; Adornments; Remains; Crime; Gold; Hair; Bones; Slavery; Dissociative Identity disorder; Colonial; Dissonace; Sarepta; Brottsplats; Kannibal; Smycken; Kvarleva; Guld; Hår; Ben; Konsthantverk; Brott; Slaveri; Dissociativ Identitetsstörning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av hjälpsökande och stigma vid dissociativ identitetsstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fredrika Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Mental Health; Trauma; Dissociation; Dissociative Identity Disorder; Abnormal Psychology; Stigmatization; Sexual Abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study is a narrative study based on two life history interviews (n = 2) with people who have dissociative identity disorder (DID), formerly known as multiple personality disorder (MPD). The study also includes five interviews (n = 12) with professionals, who in their work meet people with DID. LÄS MER