Sökning: "distansarbete nackdelar samhället"

Hittade 1 uppsats innehållade orden distansarbete nackdelar samhället.

  1. 1. Distansarbete : räcker lagstiftningen/krävs avtal?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Jonas Berg; [1998]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar distansarbete som arbetsform. Inriktningen på rapporten är hur den svenska lagstiftningen och avtal kan används vid arbetsformen. Rapporten inleds med en genomgång av begreppet distansarbete och de olika former av distansarbete som finns. LÄS MER