Sökning: "distansarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 865 uppsatser innehållade ordet distansarbete.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöpreferenser bland IT-anställda och deras upplevelse av en god företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amal Chennagui; Isabell Ibtissam Chennagui; [2024-02-13]
  Nyckelord :IT anställda; hybridarbete; distansarbete; kontorsarbete; tillhörighet; samarbete; produktivitet och företagskultur;

  Sammanfattning : Sedan Covid-19 utbrottet har distansarbetsmöjligheter fått en ökad popularitet. Denna förändring har skapat ett ökat behov av forskning inom detta område. LÄS MER

 3. 3. Distansledarskap i autonoma miljöer : Anpassningar och utmaningar för främjande av arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Giléus; Moa Zetterlund; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; Transformativt ledarskap; Herzbergs tvåfaktorteori; Arbetstillfredsställelse; Ledarskap;

  Sammanfattning : Sedan pandemin har distansarbetets omfattning ökat. Forskning visar att det krävs större ansträngningar för att upprätthålla kollegial kommunikation på distans, samtidigt som företag med hög autonomi redan tenderar att ha en sämre intern samordning. LÄS MER

 4. 4. “Då sitter vi där i våra rutor på Teams” : En komparativ fallstudie om kollektivt lärande inom team som arbetar helt eller delvis på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maja Plars; Linnea Malmström; [2024]
  Nyckelord :Collective learning; distance work; virtual teams; community of practice; learning; Kollektivt lärande; distansarbete; virtuella team; praktikgemenskaper; lärande;

  Sammanfattning : Då det finns ett intresse för den kollektiva lärprocessen inom många organisationer är syftet med studien att undersöka hur processen sker och hur den påverkas inom team som arbetar helt eller delvis på distans. För att förstå vad som påverkar lärprocessen och hur den kan främjas har studien undersökt vilka förutsättningar för kollektivt lärande som finns i teamen, främst utifrån en teori om att praktikgemenskaper underlättar teamets lärande. LÄS MER

 5. 5. Tillbaka till vardagen efter pandemin- motstånd mot gamla arbetssätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nele Andersson; Anna Bjelovuk; [2024]
  Nyckelord :remote work; change; change process; resistance; leadership; Kotter´s 8- stepmodel.; distansarbete; förändring; förändringsprocess; motstånd; ledarskap; Kotter´s 8-stegsmodell.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Tillbaka till vardagen efter pandemin - motstånd mot gamla arbetssätt?  Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Nele Andersson och Anna Bjelovuk Handledare: Svante Brunåker Datum: 2024-januari Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats inom ledarskap och organisation är att undersöka förekomsten av motstånd som chefer upplever vid återgång till kontorsbaserade arbetsplatser.  Metod: Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER