Sökning: "distansledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet distansledarskap.

 1. 1. Distansledarskap i autonoma miljöer : Anpassningar och utmaningar för främjande av arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Giléus; Moa Zetterlund; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; Transformativt ledarskap; Herzbergs tvåfaktorteori; Arbetstillfredsställelse; Ledarskap;

  Sammanfattning : Sedan pandemin har distansarbetets omfattning ökat. Forskning visar att det krävs större ansträngningar för att upprätthålla kollegial kommunikation på distans, samtidigt som företag med hög autonomi redan tenderar att ha en sämre intern samordning. LÄS MER

 2. 2. Ledarutmaningar i den nya verkligheten : En empirisk undersökning om hur ledarens kommunikation påverkas av distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ludvig Håkansson; Fredrik Björding; Mark Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Distansledarskap; kommunikation; synkron; asynkron; kommunikationskanaler; ledarstilar; relationer; förändring; motivera och engagera.;

  Sammanfattning : En av konsekvenserna av pandemin är att distansarbete blivit ett vardagligt arbetssätt som efterfrågas av många. Detta har tvingat organisationer att anpassa sig till nya situationer och utmaningar gällande den interna kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Ledaregenskaper på distans, vilka egenskaper upplever chefer att de behöver utveckla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Christina Danielsson Källmark; Andrea Forsberg; [2023]
  Nyckelord :Leadership; qualities; remote work; trust; communication; Ledarskap; egenskaper; distans; tillit; kommunikation;

  Sammanfattning : Distansarbete förväntas öka, vilket innebär att framtidens ledare bör kunna leda sina medarbetare på distans. Det finns en stor mängd forskning inom ämnet ledarskap men det är ännu oklart om aktuella ledarskapsteorier även kan appliceras på distansledarskap och det krävs mer forskning kring just ledarskap på distans. LÄS MER

 4. 4. Hur upplevs ledarskap vid distansarbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Alexandra Larsson; Leona Matar; [2023]
  Nyckelord :Leadership qualities; communication; remote work.; Ledaregenskaper; kommunikation; distansarbete.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur arbetstagarna vid en statlig organisation i Mellansverige upplevde ledarskap under distansarbete. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med en induktiv tematisk analysmetod för att uppnå syftet. LÄS MER

 5. 5. Att leda på distans : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av att leda på distans

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Filip Sonesson; [2023]
  Nyckelord :leadership; virtual; distance; communication; challenges; virtual teams; leader; manager; ledarskap; distansledarskap; distans; virtuell; kommunikation; leda; chef; verksamhetschef; utmaningar; mjuka värden;

  Sammanfattning : I och med den digitalisering som skett i samtliga delar av vår vardag, har nya möjligheter skapats som tidigare inte varit möjliga. Främst kan detta ses i den aktivitet vi lägger ner mest tid på, vårt arbete. LÄS MER