Sökning: "distansledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet distansledarskap.

 1. 1. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
  Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

  Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER

 2. 2. Att leda genom en dataskärm : En kvalitativ studie om ledares upplevelser av att leda på distans i förhållande till att leda på plats

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Johan Andersson; [2022]
  Nyckelord :Distansledarskap; ledarskap på distans; relationer; andra krav på ledare; effektivitet; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur ledare upplevelser sitt ledarskap pådistans i förhållande till att leda på plats. Undersökningen genomfördes med hjälp avintervjuer och använde en tematisk analys för att analysera materialet. LÄS MER

 3. 3. Från chef till coachande mentor. Hur har chefers ledarskap förändrats av det påbjudna distansarbetet under covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Petersson; Malin Rörfeldt; [2021-11-24]
  Nyckelord :Påbjudet distansarbete; distansledarskap; omställning; covid-19; digital kommunikation; övervakning; kontroll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Att leda på distans – utmaningar och möjligheter : En kvalitativ studie om upplevelser kring distansledarskap inom högskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alma Sveide; Emilia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; coaching leadership; distance leadership; distance work; communication; flexibility; motivation; Ledarskap; coachande ledarskap; distansledarskap; distansarbete; kommunikation; flexibilitet; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att begränsa smittspridningen av COVID-19 så har beslut tagits om att undervisning och arbete inom högskolor bör ske på distans. Arbete på distans medför en ökad digitalisering, vilket innebär att ledare måste hitta nya sätt att leda. LÄS MER