Sökning: "distant leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden distant leadership.

 1. 1. Empowerment i en Samtida Aktuell Kontext : En kvalitativ studie som behandlar hur empowerment kommer tilluttryck och möjliggörs i företag som präglas av fysiskt distanseratledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mikael Jannok; Erik Sångberg; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; Physical distanced leadership; Empowerment; Fysiskt Distanserat ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Empowerment i en Samtida Aktuell Kontext. En kvalitativ studie som behandlar hur empowerment kommer till uttryck och möjliggörs i företag som präglas av fysiskt distanserat ledarskap. LÄS MER

 2. 2. “Hur ska man tackla en motgång om man inte kan klappa lite på axeln och säga att det kommer lösa sig?” : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofia Wodlin; Linnea Nyström; [2018]
  Nyckelord :Chef; ledarskap; transformativt ledarskap; distans; virtuell kommunikation; tillgänglighet; leader member exchange teorin; kompetensbrist; krav-kontrollmodellen.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för ledarskap på distans ur ett chefsperspektiv. Syftet undersöktes genom två frågeställningar som behandlar hur chefer bedriver sitt ledarskap på distans samt hur dessa chefer upplever sitt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. To lead from a distance : Virtual Leadership

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Jessica Jönsson; [2016]
  Nyckelord :e-leadership; virtual leadership; distant leadership; leading through ICT; global leadership; virtual teams; trust; communication; goal fulfillment; FIRO;

  Sammanfattning : In a world that is getting more and more globalized and dependent of the progress within the sphere of technology, there is a need for organizations to keep up with this development. Virtual Teams are a developing area, where there is a strive and a consistent desire to evolve and reach a higher level of efficiency. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kulturella skillnader vid IT-outsourcing från Sverige till Indien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lina Karlsson; Nishat Siddique; [2015]
  Nyckelord :It-outsourcing; Outsourcing samarbete; Outsourcing Indien; Kulturella skillnader; Nationell kultur;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att västerländska företag försöker finna utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet med hjälp av andra företag utanför de nationella gränserna. Detta innebär att globalt samarbete blir allt vanligare för att införa ny kompetens och teknik till verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Syriska Muslimska Brödraskapet, En genusresa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Viveka Bergh; [2014]
  Nyckelord :Syriska Muslimska Brödraskapet; Syrien; Genusdiskurs; Kritisk Diskursanalys; Genusroller; Kvinnors roller; Kvinnligt deltagande; Islamism; Islam; Demokrati; Pluralism; Politisk moderering; Syrian Muslim Brotherhood; Syria; Gender discourse; Critical Discourse Analysis; Gender roles; Women’s roles; Women’s participation; Islamism; Islam; Democracy; Pluralism; Political moderation;

  Sammanfattning : The Syrian Muslim Brotherhood has since the start of the Syrian uprising in March 2011 moved from a low-key position in exile to become one of the main actors in the political opposition. There appears to be a consensus among researchers today on the democratic commitment of the Syrian Brotherhood. LÄS MER