Sökning: "distillation process"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden distillation process.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-oil Using Zeolites

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Elena Wikberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fast pyrolysis bio-oil is considered as a possible source for production of liquid bio-fuels and bio-chemicals enabling the necessary transition to a renewable energy system. In this Master’s thesis work the upgrading of fast pyrolysis bio-oils with Fluid Catalytic Cracking (FCC) conversion process at industrially relevant conditions is studied using Fluid Catalytic Cracking Micro Activity Test (FCC MAT) unit at RISE ETC in Piteå, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Investigation of a CO-Production of Substitute Natural Gas and Biomethanol Plant Compared to Stand Alone Biomethanol Plant

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Susanne Brixland; [2019]
  Nyckelord :biomethanol; SNG; substitute natural gas; co-production; gasification; gasifier; biomass; syngas; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Climate change is one of humanities greatest challenges; the greenhouse gases in the atmosphere are still increasing. There is not one solution that will fix this problem several different products, raw material and technologies are required to take the steps towards a renewable society. LÄS MER

 4. 4. Experimental Characterisation and Modelling of a Membrane Distillation Module Coupled to aFlat Plate Solar Collector Field

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :David d’ Souza; [2018]
  Nyckelord :Solar thermal; solar desalination; membrane distillation; permeate gap membrane distillation; spiral-wound module;

  Sammanfattning : An experimental characterisation of a pre-commercial spiral wound permeate gap membrane distillation module was carried out to test its performance at different operating conditions for the purpose of seawater desalination. The experimental setup consisted of a flat plate solar collector field indirectly coupled to the permeate gap membrane distillation module via an inertia tank. LÄS MER

 5. 5. Renewables-driven membrane distillation for drinking water purification: Main Ethiopian Rift Valley case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Andrea Gabaldon Moreno; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluoride is present in all type of water sources, but levels beyond the current World Health Organization guideline of 1.5 mg/L can be very harmful for people’s health. Due to the volcanic nature of rocks in the Ethiopian Rift Valley, groundwater is contaminated with fluoride, and studies have even recorded levels up to 26 mg/L. LÄS MER