Sökning: "distorsion"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet distorsion.

 1. 1. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 2. 2. Concealment Materials and Techniques for mm-Wave Advanced Antenna Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adhitya Bharadwaj Sriram; [2018]
  Nyckelord :AAS AdvancedAntennaSystems ; EIRP EquivalentIsotropicRadiatedPower ; mm-Wave MillimeterWave ; ConcealmentMaterials; BaseStation; AAS AdvancedAntennaSystems ; EIRP ekvivalentisotropiskutsråladeffekt ; mm-Wave Millimetervåg ; Maskeringsmaterialen; Radiobasstationer;

  Sammanfattning : With theadventofthe5Gtechnologystandardforcommunication,itisesti-mated thataround50billiondevicesaroundtheworldwillbeinterconnectedunder thisstandard [1]. Thishaspromptedtheneedtoinvestigatenewma-terials, technologiesandmethodstoconcealantennasforpreservingtheaes-thetic valueofurbancenters,andpreventingtheseantennasystemsfrombeingidentifiedordamaged. LÄS MER

 3. 3. Utredning och åtgärder angående övertoner vid pappersindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Henrik Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Power Electronics; Power Quality; CAD; Filter; THD; Elkraft; Elkvalité; Övertoner; CAD; Filter; THD;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ämnet elkvalité vid en industri i Sverige. Arbetet utfördes vid Vattenfall Eldistribution och elkvalitégruppen. Elkvalité är ett begrepp som innefattar flera egenskaper hos spänningen i vårt elnät. LÄS MER

 4. 4. Skillnad på dist och dist? : Symmetrisk respektive asymmetrisk klippnings påverkan påintermodulationsdistorsion och lyssnarens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Niclas Ingelman; [2017]
  Nyckelord :Distorsion; klippning; gitarrpedal; overdrive; intermodulationsdistorsion;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler. LÄS MER

 5. 5. Distorsionseffektens påverkan av alternativ i förhandlingar : En teoriprövning av "Bargaining zone distorsion in negotiations: The elusive power of multiple alternatives", skriven av Schaerer, Loschelder, & Swaab

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Söderhäll; David Töyrylä; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER