Sökning: "distraction"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet distraction.

 1. 1. Restless legs syndrom, personers erfarenheter av sin sömnsituation : - En kvalitativ empirisk studie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emilia Lindholm Ericsson; Annelie Ingelsbo Petersson; [2024]
  Nyckelord :RLS; Daytime sleepiness; KASAM; insomnia; stress; well-being.; RLS; Dagsömnighet; KASAM; insomni; stress; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Restless legs syndrome (RLS) är en underbehandlad sjukdom som påverkar välbefinnande och hälsa. Sömnsituationen hos personer med RLS är komplex och påverkas av symtom och varierande omständigheter. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska metoder för att hantera procedursmärta hos barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kristofer Edlund; Karim Harki; [2023]
  Nyckelord :evidence-based nursing; nonpharmacologic; nursing interventions; pain management; procedural pain; evidensbaserad omvårdnad; icke-farmakologisk; omvårdnadsåtgärder; procedursmärta; smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta hos barn i samband med procedurer i sjukvården är ett vanligt problem som sjuksköterskan hanterar. Hos barn är smärta tydligt kopplat till rädsla och otrygghet. Syfte: Att kartlägga icke-farmakologiska metoder för att hantera procedursmärta hos barn. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av konst i vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Claudia Jonas; [2023]
  Nyckelord :Art; Hospital Environment; Paintings; Patient Experience; Photographs; Fotografier; Konst; Målningar; Patientupplevelse; Sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund   Sjukhusmiljöer karaktäriseras ofta som kalla och opersonliga, med begränsat utrymme för mellanmänskliga möten. En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård där konst kan användas som främjande redskap i mötet med patienten. LÄS MER

 4. 4. Mobile phones and attention : An experimental study examining mobile phone distraction

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Taube; Linda Åkerlund; [2023]
  Nyckelord :attention; distraction; mobile phone; working memory; uppmärksamhet; distraktion; mobiltelefon; arbetsminne;

  Sammanfattning : Mobile phones have become a natural part in our lives and with them, challenges and concerns rise. Mobile phones are designed to catch our attention, which equals unwanted distractions in many situations. Previous research is ambiguous as to in what situations mobile phones harm our attention and cause distraction. LÄS MER

 5. 5. Smärtans påverkan på dagliga aktiviteter hos personer med reumatoid artrit : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för rehabilitering

  Författare :Mariama Jarju; Marlin Lilja; [2023]
  Nyckelord :Activities in daily life; Occupational therapy; Pain; Rheumatoid arthritis;  RA.; Aktiviteter i dagliga livet; Arbetsterapi; Reumatoid artrit; RA; Smärta. ;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en progressiv, långvarig och systemisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av fluktuerande symtom som smärta, trötthet och svullna leder. Sjukdomen kan lindras men inte botas. RA är ett folkhälsoproblem, där den vanligaste åldern för utbrott är vid 40 års ålder och uppåt. LÄS MER