Sökning: "distraktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet distraktioner.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Altsund; Sarah Lundberg; [2022-01-18]
  Nyckelord :Stickrädsla; barn; omvårdnad; vårdlidande;

  Sammanfattning : Nålprocedurer är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och många barn upplever både rädsla och smärta i samband med nålstick. Stickrädsla hos barn kan resultera i ett onödigt vårdlidande om det inte bemöts och behandlas på ett adekvat sätt. LÄS MER

 2. 2. Distraktionsmetoder för att hjälpa barn som genomgår venpunktion på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonora Johansson; Ellen Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Akutmottagning; barn; distraktioner; rädsla; smärta; venpunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. LÄS MER

 3. 3. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i engelskundervisningen : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Karlsson; Wagner de Cesar Vargas; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; ikt; engelskundervisning; gaming; ict; digital tools;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt kommer att redovisa hur forskningen om digitala verktyg ser ut i engelskundervisning. Som grund till kunskapsöversikten presenteras tio forskningsstudier som är relevanta till ämnet. LÄS MER

 5. 5. Hur mätningar av kognitiv belastning kan användas för att kunna urskilja sanning och lögn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Fredrikson; [2022]
  Nyckelord :cognitive load theory; lögndetektion; arbetsminne; långtidsminne; minneskonsolidering; lie detection; working memory; long-term memory; memory consolidation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Flera studier har gjorts om hur cognitive load theory kan vara användbar för att urskilja lögner, där forskare ofta har använt externa distraktioner för att öka den kognitiva belastningen för att se effekterna på deltagares förmåga att framgångsrikt fabricera en berättelse. För att vidareutveckla den tidigare forskningen har denna studie ämnat att fortsätta utforska hur metoder som utgår från principer om kognitiv belastning kan användas för att diskriminera mellan sanning och lögn. LÄS MER