Sökning: "distribuerad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden distribuerad kommunikation.

 1. 1. A Game Theoretic Approach to Power Control in Vehicula rCommunication Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ming Peng; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicular-to-network (V2N) communications are a key enabler in various intelligenttransportation system services currently investigated by global standards bodiesand European projects. In this master thesis, we study the impact of pilot and datapower setting on the uplink performance of V2N communications. LÄS MER

 2. 2. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 3. 3. A study of limitations and performance in scalable hosting using mobile devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Rönnholm; [2018]
  Nyckelord :mobile devices; hosting; scalable hosting; neural network; neural networks; deep learning; multilayer perceptron; volunteer computing; wifi;

  Sammanfattning : At present day, distributed computing is a widely used technique, where volunteers support different computing power needs organizations might have. This thesis sought to benchmark distributed computing performance limited to mobile device support since this type of support is seldom done with mobile devices. LÄS MER

 4. 4. Security of dynamic authorisation for IoT through Blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Sandor; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; IoT; Public Key Encryption; Public Key Infrastructure;

  Sammanfattning : The use of Internet of Things devices is an integral part of our modern society. Communication with internet of things devices is secured with asymmetric key encryption that is handled by the centralized certificate authority infrastructure. LÄS MER

 5. 5. Reinforcement learning for robotic manipulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isac Arnekvist; [2017]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Computer vision; Robotics; Pose estimation; Manipulation;

  Sammanfattning : Reinforcement learning was recently successfully used for real-world robotic manipulation tasks, without the need for human demonstration, usinga normalized advantage function-algorithm (NAF). Limitations on the shape of the advantage function however poses doubts to what kind of policies can be learned using this method. LÄS MER