Sökning: "distribuerad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden distribuerad kommunikation.

 1. 1. Distributed Model Predictive Control for Rendezvous Problem

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Robert Bereza-Jarocinski; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the potential advantages and disadvantages of using adistributed control approach to land an autonomous drone on an autonomousboat. The expected advantages include better utilisation of computational resources,as well as increased robustness towards communication delays. LÄS MER

 2. 2. Klusterlagring samt visualisering av data från IoT-objekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joakim Elgh; Joakim Forsberg; Erik Matti; Viktor Palm; Agaton Sjöberg; Rasmus Karlbäck; Oliver Johns; [2019]
  Nyckelord :internet of things; IoT; distribuerad lagring; databas; visualisering;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver hur ett system för klusterlagring samt visualisering av geografisk data utvecklades för kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling. Produkten utvecklades på begäran av kunden Ubiquitous Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på LiU. LÄS MER

 3. 3. Agila utvecklingsmetoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emmanuel Martin Vazquez Cruz; [2019]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; agil systemutveckling; agila metoder; kritiska framgångsfaktorer; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila utvecklingsmetoder används ofta i systemutvecklingsprojekt för grupper som arbetar på en och samma plats. I takt med globaliseringen har många organisationer behövt arbeta på ett distribuerat sätt. LÄS MER

 4. 4. A Game Theoretic Approach to Power Control in Vehicula rCommunication Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ming Peng; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicular-to-network (V2N) communications are a key enabler in various intelligenttransportation system services currently investigated by global standards bodiesand European projects. In this master thesis, we study the impact of pilot and datapower setting on the uplink performance of V2N communications. LÄS MER

 5. 5. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER