Sökning: "distribuerad kommunikation"

Visar resultat 21 - 25 av 42 uppsatser innehållade orden distribuerad kommunikation.

 1. 21. Automatic Log Analysis System Integration : Message Bus Integration in a Machine Learning Environment

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Carl Svensson; [2015]
  Nyckelord :Big Data; Machine learning; Message passing; Machine-to-machine communication; Big Data; Maskininlärning; Meddelandesändning; Maskin-till-maskin kommunikation;

  Sammanfattning : Ericsson is one of the world's largest providers of communications technology and services. Reliable networks are important to deliver services that live up to customers' expectations. Tests are frequently run on Ericsson's systems in order to identify stability problems in their networks. These tests are not always completely reliable. LÄS MER

 2. 22. Konsten att kommunicera med flera : En kvalitativ studie i producenters val av kommunikationsverktyg i samarbetet med flertalet outsourcade team

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Loo Lindgren Sandström; [2015]
  Nyckelord :distribuerad; outsourcing; kommunikation; projektverktyg;

  Sammanfattning : today there are many project tools to help peolpe who work distributed to communicate and coordinate their project work. I've studied a company that works distributed with outsourced teams in the computer games industry. LÄS MER

 3. 23. Modulär och distribuerad arkitektur för styrning och avläsning av heterogen apparatur i flerklientmiljö

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elvis Stansvik; [2015]
  Nyckelord :software architectures; distributed systems; control systems; remote control; mjukvaruarkitektur; distribuerade system; kontrollsystem; fjärrstyrning;

  Sammanfattning : Följande projektrapport beskriver arbetet med att ta fram ett modulärt distribuerat system för fjärrstyrning och -avläsning av hårdvaruenheter i en apparat för mineralanalys. Resultatet visar hur ett sådant system med fördel kan byggas på fjärranrop, publiceringar och prenumerationer med hjälp av ett externt ramverk. LÄS MER

 4. 24. Non-centralized distributed algorithm to locate nearby servers based on player positions for a MMOG server cluster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Alexander Östman; [2015]
  Nyckelord :Distributed algorithm; non-centralized; MMOG; cluster; locate servers; distance based; polygon creation; Distribuerad algorithm; Icke-centraliserad; MMOG; kluster; lokalisera servrar; avståndsbaserad; polygon skapning;

  Sammanfattning : In this thesis a non-centralized algorithm is proposed to locate nearby servers based on their players’ positions in a massive multiplayer online game server cluster. The purpose of this is to enable that players can visually see each other even though they are connected to different servers. LÄS MER

 5. 25. Enhancing Quality of Service metrics for high fan-in Node.js applications by optimising the network stack : Leveraging IX: The Dataplane Operating System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fredrik Peter Lilkaer; [2015]
  Nyckelord :node.js IX dataplane os QoS;

  Sammanfattning : This thesis investigates the feasibility of porting Node.js, a JavaScript web application framework and server, to IX, a dataplane operating system specifically developed to meet the needs of high performance microsecond-computing type of applications in a datacentre setting. LÄS MER