Sökning: "distribuerad kommunikation"

Visar resultat 6 - 10 av 42 uppsatser innehållade orden distribuerad kommunikation.

 1. 6. A study of limitations and performance in scalable hosting using mobile devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Rönnholm; [2018]
  Nyckelord :mobile devices; hosting; scalable hosting; neural network; neural networks; deep learning; multilayer perceptron; volunteer computing; wifi;

  Sammanfattning : At present day, distributed computing is a widely used technique, where volunteers support different computing power needs organizations might have. This thesis sought to benchmark distributed computing performance limited to mobile device support since this type of support is seldom done with mobile devices. LÄS MER

 2. 7. Security of dynamic authorisation for IoT through Blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Sandor; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; IoT; Public Key Encryption; Public Key Infrastructure;

  Sammanfattning : The use of Internet of Things devices is an integral part of our modern society. Communication with internet of things devices is secured with asymmetric key encryption that is handled by the centralized certificate authority infrastructure. LÄS MER

 3. 8. Utmaningar för samarbete i agila distribuerade systemutvecklingsprojekt : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Dyrman; [2018]
  Nyckelord :utmaningar; systemutveckling; distribuerad; agil;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av att kunna arbeta distribuerat eftersom det är kostsamt och tidsödande att resa till varandra, det är drivkraften som ligger till grund för framtagandet av de digitala verktyg för kommunikation och utveckling som finns tillgängliga för distribuerade systemutvecklingsprojekt idag. Samarbete kan anses vara en kritisk framgångsfaktor i projekt som gäller distribuerad systemutveckling. LÄS MER

 4. 9. Reinforcement learning for robotic manipulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isac Arnekvist; [2017]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Computer vision; Robotics; Pose estimation; Manipulation;

  Sammanfattning : Reinforcement learning was recently successfully used for real-world robotic manipulation tasks, without the need for human demonstration, usinga normalized advantage function-algorithm (NAF). Limitations on the shape of the advantage function however poses doubts to what kind of policies can be learned using this method. LÄS MER

 5. 10. Survey of VMware NSX Virtualized Network Platform : Utvärdering av VMware NSX Virtualized Network Platform

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mikael Gran; Claes Karlsson; [2017]
  Nyckelord :VMware NSX; NSX; Datacenter; Nätverk; Kommunikation; datakommunikation; hypervisor; ESXi; Virtualiserad nätverksplattform; Overlay; software defined networking;

  Sammanfattning : Atea Eskilstuna hade behovet av en plattform som kan förenkla och minska antalet konfigurationer vid implementation av kunder. Arbetet gick ut på att utvärdera plattformen VMware NSX och jämföra det mot traditionella nätverkslösningar. I dagens datacenter är virtualisering en viktig del av dess verksamhet. LÄS MER