Sökning: "distribuerad vård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden distribuerad vård.

 1. 1. Distribuerade kognitiva system i hälso- och sjukvård : En fallstudie utifrån "DiCoT" (Distributed Cognition for Teamwork)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Annelie Palmér; [2014]
  Nyckelord :Distribuerad kognition; distribuerade kognitiva system; mobila gränssnitt; interaktiva whiteboards; sjukvård; användbarhet; fysisk layout; informationsflöde; artefakter; DiCoT.;

  Sammanfattning : Svensk hälso- och sjukvård är en informationsintensiv bransch som står inför en stor utmaning avseende de informationsteknologiska lösningar som används idag och hur dessa lösningar bör utvecklas framöver. Vårdpersonalen efterfrågar att den teknologi som används ska vara flexibel och anpassad till arbetssituationen samt följa flödet i patientprocessen. LÄS MER

 2. 2. Distribuerade kognitiva system i hälso- och sjukvård : En fallstudie utifrån "DiCoT" (Distributed Cognition for Teamwork)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Annelie Palmér; [2014]
  Nyckelord :Distribuerad kognition; kognitiva system; informationsteknologi; mobila gränssnitt; interaktiva whiteboards; sjukvård; användbarhet; fysisk layout; informationsflöde; artefakter; DiCoT;

  Sammanfattning : Svensk hälso- och sjukvård är en informationsintensiv bransch som står inför en stor utmaning avseende de informationsteknologiska lösningar som används idag och hur dessa lösningar bör utvecklas framöver. Vårdpersonalen efterfrågar att den teknologi som används ska vara flexibel och anpassad till arbetssituationen samt följa flödet i patientprocessen. LÄS MER

 3. 3. Användargränssnitt för tekniska system i distribuerad vård : behov och krav ur vårdgivarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Carl Carlson; [2007]
  Nyckelord :Distributed healthcare; User interfaces; Usability; Användbarhet; Användargränssnitt; Distribuerad vård;

  Sammanfattning : Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet var i behov av att utvärdera användbarheten på den prototyp som de tagit fram för mätning av fysiologiska parametrar i distribuerad vård. Syftet blev därför att genom att använda metoder så som heuristiska och summativa utvärderingar ta reda på vilka behov och krav som de tänkta användarna ställer på användargränssnitt som används inom distribuerad vård. LÄS MER