Sökning: "distributed application"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade orden distributed application.

 1. 1. Mitigating HTTP Denial-of-Service Attacks on Self-Hosted Web Applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :William Berg; Gustav Henningsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denial-of-service (DoS) attacks are a common threat to any resource on the internet, making knowledge regarding how to prevent them increasingly valuable. In this paper we have investigated different HTTP DoS attacks, how they affect web servers, and what steps one might take to protect a self-hosted web application from such attacks. LÄS MER

 2. 2. Geological characterization of rock samples by LIBS and ME-XRT analytical techniques

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nsioh Elvis Nkioh; [2022]
  Nyckelord :geological characterization; analytical techniques; LIBS; ME-XRT; SEM; element maps; SEM-EDS; secondary electrons; rock samples; automated ore microscopy; SEM-Zeiss Merlin; element weight percentages; element oxide percentages; scanning techniques; analytical methods; laser induced breakdown spectrometry; multi energy x-ray transmission; scanning electron microscope; carbon coating; mineralogical classification; element composition; rock chemistry; rock chemical composition;

  Sammanfattning :      One of the major challenges in earth sciences and mineral exploration has been to determine with high accuracy and at a fast rate the elemental composition as well as the general chemistry of a rock sample. Many analytical techniques e.g. LÄS MER

 3. 3. Managing Knowledge in Energy Communities : The Importance of Knowledge Sharing for the Development and Upscaling of Energy Communities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annie Albåge Pettersson; Josefin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Energy Community; Knowledge Sharing; Quadruple Helix Model; Knowledge Management; Energigemenskaper; Kunskapsdelning; Quadruple Helix Innovation Model; Knowledge Management;

  Sammanfattning : The transition toward a robust, resource-effective, and renewable energy system faces many challenges. The demand for electricity is expected to rapidly increase over the coming years due to the electrification of society resulting in a need for more transmission capacity in the grid. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 5. 5. Comparing PLC, Software Containers and Edge Computing for future industrial use: a literature review

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mumthas Basem; [2022]
  Nyckelord :Programmable Logic Controller PLC ; Functional Block; Container Technology; Edge Computing; Fog Computing; Industrial Internet of Things IIoT ;

  Sammanfattning : Industrial automation is critical in today's industry. The majority of new scientific and technological advancements are either enabling technologies or industrial automation application areas. In the past, the two main forms of control systems were distributed control systems (DCS) and programmable logic controllers (PLCs). LÄS MER