Sökning: "distributionsstruktur logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden distributionsstruktur logistik.

 1. 1. Analys av lagerplacering för att möta kundernas krav

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jonna Hedlund; Josefine Römert Nockmar; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lokaliseringsproblem; lagerplacering; tyngdpunktsmetoden;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos iDeal of Sweden som arbetar med att designa och sälja exklusiva mobiltillbehör. Företaget har expanderat snabbt och har för varje år mer än dubblat sin omsättning. Från 2013 när iDeal of Sweden grundades till 2018 har omsättningen utvecklats till 430 miljoner kronor och målet för 2019 är 1 miljard kronor. LÄS MER

 2. 2. Distributionsstrukturens påverkan på logistikkostnader, leveransservice och miljö - En fallstudie på Trelleborg Sealing Profiles

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Delén; Markus Mojancevski; [2018]
  Nyckelord :Distribution; Distributionsstruktur; Distributionskanal; Direktleverans; Logistikkostnader; Leveransservice; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av distributionsstruktur har en betydande roll på hur ett företag presterar, där strukturen ska spegla strategin. Beslutet påverkar bland annat tre olika perspektiv; logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Tillsammans utgör de grunden för ett företags försörjningskedja. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsbesparingar i en alternativ distributionsstruktur - Bra! Men hur? : En fallstudie på Svenssons i Lammhult

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petter Nilsson; Olle Albrektson; [2017]
  Nyckelord :Distribution Process; Distribution Structure; Distribution Channel; Logistics Costs; Distribution Costs; Distribution Network Design DND ; Direct Delivery; Drop-Shipping; Product Calculation; Value Stream Costing; Distributionsprocess; Distributionsstruktur; Distributionskanal; Logistikkostnader; Distributionskostnader; Distributionsnätverksdesign; Direktleverans; Produktkalkylering; Value Stream Costing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag kan använda sig av flera olika distributionsprocesser för att leverera produkter till kunder och alla dessa distributionsprocesser innebär olika kostnader, förutsättningar och hinder. Distributionskostnaden består av transport-, hanterings-, lagrings- och informationskostnad och utgör hos många företag en stor andel av de totala produktkostnaderna. LÄS MER

 4. 4. Distributionsstrukturer för FMCG-varor : - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Hahrs; Pehr Andersson; David Evaldsson; Jakob Hulenvik; [2014]
  Nyckelord :logistik; distribution; distributionsstrukturer; fast moving consumer goods FMCG ;

  Sammanfattning : Inom logistiken finns det ett antal frågeställningar, där struktur är ett viktigt område. Strukturfrågorna berör bland annat distributionen, exempelvis om en färdig produkt ska lagras eller skickas direkt till kund samt hur själva transporten ska gå till. LÄS MER

 5. 5. Värdekedjeanalys av returflöden på Scania : Fallstudie på marknaderna i Sverige, Tyskland och Benelux

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erik Leppälampi; Andreas Krantz; [2008]
  Nyckelord :Value Chain; Reverse logistics; Information value; Total cost analysis; Lead time analysis; Värdekedja; Returflöde; Logistik; Informationsvärde; Totalkostnadsanalys; Ledtidsanalys;

  Sammanfattning : Today Scania give a high priority to the continuous improvements on the quality of their vehicles. To follow up the flaws in product quality, which are recognized by the repairs at the local workshops, material requests are carried through to be able to analyze the defects at the plant in Södertälje – in purpose to improve the product quality. LÄS MER