Sökning: "distributiv rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden distributiv rättvisa.

 1. 1. Militären, folket och staten - En fallstudie om övergångsrättvisa i Brasilien och statens pendlande mellan auktoritarism och demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Orinius Welander; Mari Wallin; [2019]
  Nyckelord :ansvarsskyldighet; auktoritarism; demokrati; förtryck; övergångsrättvisa; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brasilien gick till val under 2018 och röstade fram en ny statschef vid namn Jair Bolsonaro, en konservativ politiker vars inriktning lutar åt det auktoritära ledarskapet. Det brasilianska valresultatet skapade diskussion gällande hur den brasilianska politiken skulle komma att förändras i grunden, eller rättare sagt om politiken skulle återvända till ett auktoritärt styre likt det som infann sig före demokratiseringen. LÄS MER

 2. 2. Närmiljöns betydelse vid tillfrisknande från psykisk ohälsa : Om funktioner, miljöer och dess betydelse för invånare i en mindre ort

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; distributiv rättvisa; psykisk ohälsa; social hållbarhet; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks vilken betydelse närmiljön har vid tillfrisknande från psykisk ohälsa, med utgångspunkt i en mindre ort i södra Sverige. Syftet är att bidra med kunskap till stadsplanering beträffande vilka funktioner som bör prioriteras och hur dessa bör distribueras för att uppnå̊ en mer rättvis och gynnsam livsmiljö̈ för människor som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Är turjämlikheten hjärtlös?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sharon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :luck egalitarianism; social justice; distributive justice; the abandonment objection; the harshness objection; Turjämlikhet; social rättvisa; distributiv rättvisa; hjärtlöshet; Dworkin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsten att behålla personal - Psykologiska kontraktets och rättvisans betydelse för intention till uppsägning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Tomas Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Psykologiska kontraktet; Organisatorisk rättvisa; Intention till uppsägning; Organisatorisk lojalitet;

  Sammanfattning : Det har i dagens samhälle blivit svårare för organisationer att behålla arbetare i och med att individer byter organisation i större utsträckning än tidigare. Forskning på området har visat att individer som inte anser sig uppskattade eller rättvist behandlade har en högre intention till uppsägning och vidare byta arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. En rättvis fördelning? - En studie av debatten om det kommunalekonomiska skatteutjämningssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Cedervall; [2014]
  Nyckelord :distributiv rättvisa; kommunalekonomisk skatteutjämning; utilitarism; egalitarism; förtjänstteori; libertarianism; idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Some rural parts of Sweden are facing problems with providing the citizens with welfare benefits due to a decreasing number of inhabitants as well as an older population. A system of tax equalization aims to create equal conditions of welfare between municipalities and between counties throughout the country by allocating and equalizing income tax and structural costs. LÄS MER