Sökning: "district heating"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade orden district heating.

 1. 1. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER

 2. 2. Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Khaled Bassem Yehia; Vahab Abdowod; [2019]
  Nyckelord :Tillsynsmyndigheter; elnät; elbolag; kvalitet;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. LÄS MER

 3. 3. The future of blockchain in district heating : An investigation of possible blockchain applications for a Swedish district heating company

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Hedda Gunnarsson; Elin Melin Hamber; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; District heating; Blockchain applications; Energy sector; Future district heating; Blockchain framework; Stockholm Exergi;

  Sammanfattning : Blockchain is described as having endless theoretical potential. In reality however, it is hard toestablish how blockchain can be utilized and what opportunities blockchain may create. Theunclear future of blockchain constitutes a challenge for many companies. LÄS MER

 4. 4. UNDERSTANDING THE PRODUCTION BEHAVIOUR OF COMBINED HEAT AND POWER PLANTS : A mathematical programming approach

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mathias Bäckström; Anton Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Combined Heat and Power; electricity market; production behavior; cogeneration; flexibility and optimization;

  Sammanfattning : This thesis investigates how combined heat and power plants (CHP) produce electricity, with respect to several external factors including outdoor temperature and electricity prices. The purpose is to develop and evaluate a tool, with the aim to increase the understanding of CHP plants electricity production behaviour. LÄS MER

 5. 5. Energisystemanalys vid Tekniska verkens kraftvärmeverk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Simon Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Pannverkningsgrad; Indirekt verkningsgrad; Kraftvärmeverk; Direkt verkningsgrad;

  Sammanfattning : Linköpings kraftvärmeverk (KV1) som drivs av Tekniska verken har under en längre tid haft en upplevd obalans, dels mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga, dels mellan mängden producerad ånga och mängden producerad el samt nyttig värme i fjärrvärmenätet. Detta arbete syftar till att hjälpa Tekniska verken att utreda den upplevda obalansen mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga. LÄS MER