Sökning: "distriktssköterska d"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden distriktssköterska d.

 1. 1. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Liljekvist Södergren; [2017]
  Nyckelord :district nurse; first-line manager; interview study; primary care; structural empowerment; distriktssköterska; första linjens chef; intervjustudie; primärvård; strukturella förutsättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskor är viktigt för att befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Faktorer som kan påverka: resurser, att känna sig delaktig, att veta vad som händer, utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Mammors tillit till sin förmåga att amma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Sunnvius; Hanna Angermund; [2017]
  Nyckelord :Breastfeeding; Primary care Nurse; BSES-SF; Self-efficacy; Support; Amning; Distriktssköterska; BSES-SF; Tillit; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ammande mammor sjunker i Sverige, en bidragande faktor till den sjunkande amningsfrekvensen kan vara bristen på tillit till sin förmåga att amma. Det är viktigt att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att amma för att göra det möjligt att vända den sjunkande amningsfrekvensen och för distriktssjuksköterskan att kunna stärka kvinnan i rollen som ammande mamma. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av samtal med patienter, med hypertoni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Charlotta Karlsson; Susanne Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Dialogue; district nurse; hypertension; physical activity; qualitative.; Dialog; distriktssköterska; fysisk aktivitet; hypertoni; kvalitativ.;

  Sammanfattning : Hypertension is one of the most common reasons for visiting primary care. It is one of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease, suffering and death. Lifestyle change, such as increased physical activity is the foundation of treatment of hypertension. LÄS MER