Sökning: "distriktssköterska historia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden distriktssköterska historia.

  1. 1. Självständig men beroende. Att arbeta som distriktssköterska på den svenska landsbygden under 1920-1930- talen

    Magister-uppsats,

    Författare :Sara Wallin; Maria Öhrfelt; [2011-11-16]
    Nyckelord :district nurse; primary health care; Sweden; history; home care;

    Sammanfattning : Vi som distriktssköterskestudenter upplever att distriktssköterskans kompetens inte efterfrågas av en del arbetsgivare utan ofta likställs med en allmänsjuksköterskas. Att känna till distriktssköterskeyrkets tillkomst och utveckling över tid, gör det lättare att förstå hur yrkesrollen formats. LÄS MER