Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Englund; Susann Kero; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; distriktssköterskor; patientupplevelse; kvalitativ studie; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hypertoni- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Lönn; Elin Malm; [2017-01-05]
  Nyckelord :hypertoni; patient; upplevelser; livskvalitet; distriktssköterska; hypertension; experience; quality of life; district nurse;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige. Det är ett kroniskt tillstånd som är en stor riskfaktor för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hypertoni behandlas med hjälp av livsstilsförändringar och blodtryckssänkande läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Erlandsson; Marit Johnson; [2016]
  Nyckelord :Community Health Care nurse pre-diabetes lifestyle change experience; Distriktssköterska pre-diabetes livsstilsförändring erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes inom primärvården. Metod var en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att leva med diagnosen hypertoni

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Johansson; Henrik Josefsson; [2014]
  Nyckelord :hypertension; experience; lived world; living experience; caring; nursing;

  Sammanfattning : Arbetet som distriktssköterska innebär daglig kontakt med patienter som har hypertoni. Hypertoni är en folksjukdom som tar stora vårdresurser i anspråk och medför stora kostnader, även kostnaden för följdsjukdomar är höga (Grefberg & Johansson, 2010, s 147). LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenhet av att bedriva stödjande insatser vid en hypertonimottagning : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ann-Sofi Henriksson; Martina Johansson; Sofia Johnson; [2014]
  Nyckelord :District nurse; Hypertension; Hypertension clinic; Primary care; Support.; Distriktssköterska; Hypertoni; Hypertonimottagning; Primärvård; Stöd;

  Sammanfattning : Hypertoni beskrivs vara en riskfaktor bland annat för hjärtkärlsjukdomar som tenderar att öka och patienter med hypertoni når i allt större utsträckning inte behandlingsmålen enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Tidigare studier har visat att distriktssköterskeledda hypertonimottagningar med strukturerade strategier har haft positiv effekt för patienter med hypertoni, men inte beskrivit vilka stödjande insatser som distriktssköterskorna utför. LÄS MER