Sökning: "distriktssköterskans upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden distriktssköterskans upplevelser.

 1. 1. Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Navia Andersson; Sandra Kinder; [2019]
  Nyckelord :patientupplevelse; medicinsk honung; bensår; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av smärtlindring i hemmet hos patienter som befinner sig i livets slutskede

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Kristiansson; Johanna Lang; [2019]
  Nyckelord :smärtlindring; livets slutskede; individanpassad; närstående; distriktssköterskeperspektiv; smärtmätning;

  Sammanfattning : Smärtlindring i livets slutskede är rekommenderad och högt prioriterad av socialstyrelsen för en god vård i livets slutskede. Bristande smärtlindring kan leda till minskat välbefinnande då smärtan påverkar hela människan. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
  Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

  Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER

 4. 4. Delegering av medicinska uppgifter i hemsjukvården : distriktssköterskans upplevelser med patientsäkerheten i fokus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sebastian Salazar; Emelie Svanberg; [2019]
  Nyckelord :delegering; patientsäkerhet; hemsjukvård; distriktssköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Hemsjukvård innebär vård som ges i patientens hem och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Vården genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har blivit delegerad att utföra en särskild medicinsk uppgift. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors och skolsköterskors upplevelser av mötet och behov av stöd i samtal med suicidnära personer och elever : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Fischer; Charlotte Broberg; [2019]
  Nyckelord :Suicid; suicidprevention; sjuksköterska; patient; elev.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Med ökad psykisk ohälsa riskerar även antalet suicid att öka. Det suicidförebyggande arbetet är viktigt. Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med suicidnära personer och elever. LÄS MER