Sökning: "disturbance"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade ordet disturbance.

 1. 1. Migration as an individual resilience strategy : A contextualized understanding of adult resilience dynamics in relation to migration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stephanie Bedin; [2020]
  Nyckelord :Resilience; migration;

  Sammanfattning : Migration is one of the most current political issues of our time, and due to the large-scale mobility of people, impacts of migration are of great interest. Suitably the second decade of the twenty-first century has seen an increased stray of literature combining migration and individual resilience in research. LÄS MER

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning Techniques To Analyze Operator’s Behavior

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sai Srivatsava Manchala; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Supervised learning; Neural networks; Airline disruptions; Schedule recovery;

  Sammanfattning : Background: With savvier management teams, airlines are becoming more stable, more productive, and more profitable. The problems plaguing the aviation industry, however, have not gone away and have become more complicated instead. Schedule recovery is the process of recovery from these issues (also known as operating disturbances). LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan universitetsstudenters skärmtid, sömn och upplevd stress : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anel Hatic; Peter Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Stress; sleep disturbance; screen time; smartphone; KSQ; PSS-10; university students; Stress; sömnbesvär; skärmtid; smarttelefon; KSQ; PSS-10; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. LÄS MER

 5. 5. The influencer impact : En kvalitativ studie om hur influencers påverkar följarens köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ellinore Andersson; Hanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Consumer decision process; digital consumer decision process; digital purchase behavior; influencer; influencer marketing; purchase behaviour; relationship marketing; social media; social media marketing; traditional marketing;

  Sammanfattning : This study provides information about customers opinions and attitudes towards influencers and influencer marketing and what driving forces persuades them to a purchase through this marketing form. Our research explore how social media marketing works and in what way customers perceive that it affects them. LÄS MER