Sökning: "diva portal"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden diva portal.

 1. 1. Är en lång handläggning av asylärendenförenlig med barnkonventionen? : En utredning av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Arvidsson; Kaisa Koch; [2018]
  Nyckelord :Handläggningstider; barnkonventionen; barnets bästa; tidsfrist;

  Sammanfattning : The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum in Sweden and consequently been through a handling process. LÄS MER

 2. 2. Investigation of E-health solutions for chronic diseases and the cost benefits in Swedish Regions/County councils

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lars Nilsson; Jonas Norling; [2018]
  Nyckelord :E-health; Health economy; E-hälsa; Hälsoekonomi;

  Sammanfattning : Swedish healthcare is facing major challenges both today but more critically looking at predictions for the next 20 years. Healthcare costs will increase dramatically and competent personnel to support all the needs will be lacking. LÄS MER

 3. 3. Usability Evaluation of a Health Web Portal : Case Study 1177.se in Sweden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Reeka Robinson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyttomaximering av en solcellsanläggning : En jämförelse mellan ett konventionellt- och ett smart solcellssystem.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Östling; Filip Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Maximizing the utility; smart systems; photovoltaics; energy storage; Nyttomaximering; smarta system; solceller; energilager;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete utvärderar och jämför en befintlig solcellsanläggning med installerat energilager samt en smart växelriktare i Farsta, Stockholm. Jämförelsen ställer denna anläggning mot ett konventionellt solcellssystem med enbart solceller. LÄS MER

 5. 5. Visualization and Interaction with Temporal Data using Data Cubes in the Global Earth Observation System of Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Adrup; [2018]
  Nyckelord :visualization; data cube; GEOSS; temporal data; geographical; usability; user satisfaction; affordance; limitations;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the usage of data cubes in the context of the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). This study investigated what added benefit could be provided to users of the GEOSS platform by utilizing the capabilities of data cubes. LÄS MER