Sökning: "diva portal"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden diva portal.

 1. 1. Värdeskapande för arbetssökande : Hur e-rekryterare kan attrahera arbetssökande och uppmuntra fortsatt användande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Philip Melbi; Karl Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : PROBLEM DEFINITION: E-recruiters have two customer segments to look after, job seekers and employers. Value for these two segments is created by the e-recruiter when communication and information between employer and job seeker is facilitated. Job seekers evaluate e-recruiters based on the value proposition that is offered. LÄS MER

 2. 2. Bakomliggande faktorer till moralisk stress bland sjuksköterskor : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Muhammad Dowaji; Max Malmström; [2019]
  Nyckelord :Moralisk stress; arbetsmiljö; sjuksköterskor; faktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnadsprocessen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan känner sig bekväm och avslappnad för att kunna bidra i arbetet ännu mer. Stress kan påverka sjuksköterskans jobb negativt. LÄS MER

 3. 3. Integration of CTI into security management

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Gergely Takacs; [2019]
  Nyckelord :Cyber Threat Intelligence; CTI; security management; information security; InfoSec; operational CTI; technical CTI; threat intelligence; TIP; threat information portal; cybersecurity; threat management; risk management; InfoSec management;

  Sammanfattning : Current thesis is a documentative approach to sum up experiences of a practical projectof implementing Cyber Threat Intelligence into an existing information securitymanagement system and delivering best practices using action design researchmethodology. The project itself was delivered to a multinational energy provider in 2017. LÄS MER

 4. 4. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 5. 5. Är mamma eller pappa bäst? : En kvantitativ undersökning om hur könstillhörighet påverkar socialsekreterares bedömningar av föräldraförmåga.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Björnholm Hurtigh; Lisa Regnander; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; socialtjänst; bedömningar; föräldraskap;

  Sammanfattning : The purpose of the work is to investigate whether investigations and assessments regarding children within the social services are affected by the parent's and/or social worker's gender affiliation. The work has been carried out quantitatively through web surveys which were answered on the basis of a case description. LÄS MER