Sökning: "diva portal"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden diva portal.

 1. 1. Lagertjocklekens inverkan på packning och homogenitet : fältundersökning i full skala av en tätkärna för dammbyggnation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Moa Rosén; [2021]
  Nyckelord :fyllningsdammar; packning; lagertjocklek; morän; densitetsbestämning; vattenvolymeter; isotopmätare;

  Sammanfattning : En dammanläggning består av ett system med olika funktioner; en dämmande, en avbördande och en kontrollerande funktion. Syftet med den dämmande funktionen i en damm är att skapa ytor för vattenansamling. Det finns flera olika typer av dammar, den vanligaste konstruktionsprincipen i Sverige är jord- och stenfyllningsdammar. LÄS MER

 2. 2. EPID image prediction using a U-net model.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radiation therapy is one of the most common treatment methods for cancer today, with an estimated half of patients requiring it at some point in the course of their illness. In radiation therapy, verification of treatment plans is an important process. LÄS MER

 3. 3. Upper bounds on the star chromatic index for bipartite graphs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victor Melinder; [2020]
  Nyckelord :Graph Theory; Star edge colouring; Star chromatic index; Graph colouring; Biregular; Graph; Grafteori; stjärnkantsfärgning; stjärnkromatiskt index; graffärgning; Bireguljär; Graf;

  Sammanfattning : An area in graph theory is graph colouring, which essentially is a labeling of the vertices or edges according to certain constraints. In this thesis we consider star edge colouring, which is a variant of proper edge colouring where we additionally require the graph to have no two-coloured paths or cycles with length 4. LÄS MER

 4. 4. Heuristic Usability Evaluation of the Uppsala University Student Portal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Kamil Iqbal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heuristic evaluation is a significant method used to evaluate the performance and usability of any web application. This research focuses on the usability evaluation of the Uppsala University student portal using the heuristic evaluation method. A survey was conducted to identify the usability problems in the student portal. LÄS MER

 5. 5. En arktisk fästning : Bart liv och klassifikation

  Master-uppsats,

  Författare :Sanna Carlbring; [2020]
  Nyckelord :classification; taxonomy; nomenclature; discourse; colonialism; biopolitics;

  Sammanfattning : This thesis examines classification in relation to colonialism and cultural imbalances. The Svalbard Global Seed Vault is a facility located in Longyearbyen in Norway and houses seeds from most of the countries in the world. LÄS MER