Sökning: "diva portalen"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden diva portalen.

 1. 1. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER

 2. 2. Inferring Dataset Relations using Knowledge Graph Metadata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :August Edström; Johan Isaksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The web site dataportalen.se aims to increase the availability of Swedish open datasets. This is achieved by collecting metadata about the open datasets provided by Swedish organizations. At the time of writing, metadata from more than two thousand datasets reside in the portal, and this number is set to increase. LÄS MER

 3. 3. Effekter av laborativa material i bråkundervisning. : En litteraturstudie om elevers matematiska förståelse kring bråk.

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotta Reitmaier; Evelina Persson; [2020]
  Nyckelord :Laborativ matematikundervisning; laborativa material; bråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete ställs frågan vilka effekter laborativ matematikundervisning har på elevers matematiska förståelse när det gäller matematikområdet bråk. Examensarbetet är en forskningsstudie där sammanlagt 8 avhandlingar och vetenskapliga artiklar lyfts fram för att söka svar på frågan kring laborativt material och elevers matematiska förståelse. LÄS MER

 4. 4. En webbportal för kursrapporter, kursvärderingar och kursresultat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Maja Danielsson; Oscar Englöf; Erik Hellström; Christian Wirén; [2020]
  Nyckelord :kursrapport; kursvärdering; portal; kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : A course evaluation is a survey sent out to all students after they have completed a course at Uppsala University. The objective of this survey is to allow the students to state their opinions of the course and give the course coordinatior an apprehension of how the students have perceived the course. LÄS MER

 5. 5. Vill du bli knuffad? Hudvårdskonsumenters attityd till digital nudging

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Klara Mahrs; [2019]
  Nyckelord :Digital nudging; Nudging; Decision making; Word-of-mouth; Marknadsföring; Hudvård;

  Sammanfattning : Nudging är idag ett omtalat ämne och pratas om i flera olika sammanhang, exempelvis i Morgonpasset i P3, på Instagram och på portalen Resumé. Tekniken nudging har funnits länge men det var först år 2008 som begreppet myntades. LÄS MER