Sökning: "diva portalen"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden diva portalen.

 1. 1. Nyttomaximering av en solcellsanläggning : En jämförelse mellan ett konventionellt- och ett smart solcellssystem.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Östling; Filip Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Maximizing the utility; smart systems; photovoltaics; energy storage; Nyttomaximering; smarta system; solceller; energilager;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete utvärderar och jämför en befintlig solcellsanläggning med installerat energilager samt en smart växelriktare i Farsta, Stockholm. Jämförelsen ställer denna anläggning mot ett konventionellt solcellssystem med enbart solceller. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Svanenmärkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Saliba Zakaria; Ali Chahine; [2018]
  Nyckelord :Miljömärkning; Svanen; Kriteriedokument; Portalen; Åke Sundvall Byggnads AB; Sicklingen; Studentbostäder; Flerbostadshus; Nordisk Miljömärkning; Generation 3;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan är ingen hemlighet. Enligt en undersökning som baserats på flertalet miljöindikatorer från Boverket motsvarade det årliga utsläppet av växthusgaser i genomsnitt 13 miljoner ton under perioden 2008–2011 Det och mycket annat har gjort att stora aktörer inom byggbranschen, däribland Veidekke och Skanska valt att ansluta sig till miljöcertifieringssystem som en medveten satsning för en mer skonsam miljö. LÄS MER

 3. 3. Visualization and Interaction with Temporal Data using Data Cubes in the Global Earth Observation System of Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Adrup; [2018]
  Nyckelord :visualization; data cube; GEOSS; temporal data; geographical; usability; user satisfaction; affordance; limitations;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the usage of data cubes in the context of the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). This study investigated what added benefit could be provided to users of the GEOSS platform by utilizing the capabilities of data cubes. LÄS MER

 4. 4. Connecting Silos : Automation system for thesis processing in Canvas and DiVA

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Shiva Besharat Pour; Qi Li; [2018]
  Nyckelord :RESTful APIs; Canvas; DiVA; Calendar announcement; data mining; RESTful APIs; Canvas; DiVA; kalendrar; data mining;

  Sammanfattning : As the era of digitalization dawns, the need to integrate separate silos into a synchronized connected system is becoming of ever greater significance. This thesis focuses on the Canvas Learning Management System (LMS) and the Digitala vetenskapliga arkive (DiVA) as examples of separate silos. LÄS MER

 5. 5. PLC&Virtual Commissioning : En studie i verifiering av PLC-logik genom Virtual Commissioning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Steen; [2018]
  Nyckelord :plc; automation; virtual commissioning; hmi;

  Sammanfattning : PLC kan idag vara det mest använda styrsystemet till industriella applikationer. Verifikation av programmerad PLC-logik är av stort värde och kan göras på olika sätt. ÅF Karlstad vill idag börja se över möjligheter till implementering av Virtual Commissioning som ett alternativ till minskning av ledtider. LÄS MER