Sökning: "diva portalen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden diva portalen.

 1. 1. Förbättringsmöjligheter underprojekteringen med avseende på kommunikation : med avseende på kommunikation

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellen Göransson; [2021]
  Nyckelord :communication; construction design; Big room; Integrated Concurrent Engineering; collaboration; kommunikation; projektering; Big room; Integrated Concurrent Engineering; samarbete;

  Sammanfattning : I en projektering är det många aktörer som behöver samarbeta och tillsammans med att ta fram handlingar för att producera en byggnad. Det är en komplicerad process med många infallsvinklar och åsikter som behövs ta med i beaktning innan ett välfungerande resultat kan nås. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER

 3. 3. Inferring Dataset Relations using Knowledge Graph Metadata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :August Edström; Johan Isaksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The web site dataportalen.se aims to increase the availability of Swedish open datasets. This is achieved by collecting metadata about the open datasets provided by Swedish organizations. At the time of writing, metadata from more than two thousand datasets reside in the portal, and this number is set to increase. LÄS MER

 4. 4. Effekter av laborativa material i bråkundervisning. : En litteraturstudie om elevers matematiska förståelse kring bråk.

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotta Reitmaier; Evelina Persson; [2020]
  Nyckelord :Laborativ matematikundervisning; laborativa material; bråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete ställs frågan vilka effekter laborativ matematikundervisning har på elevers matematiska förståelse när det gäller matematikområdet bråk. Examensarbetet är en forskningsstudie där sammanlagt 8 avhandlingar och vetenskapliga artiklar lyfts fram för att söka svar på frågan kring laborativt material och elevers matematiska förståelse. LÄS MER

 5. 5. En webbportal för kursrapporter, kursvärderingar och kursresultat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Maja Danielsson; Oscar Englöf; Erik Hellström; Christian Wirén; [2020]
  Nyckelord :kursrapport; kursvärdering; portal; kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : A course evaluation is a survey sent out to all students after they have completed a course at Uppsala University. The objective of this survey is to allow the students to state their opinions of the course and give the course coordinatior an apprehension of how the students have perceived the course. LÄS MER