Sökning: "diversifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet diversifiering.

 1. 1. Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Falkenström; Sebastian Kihlman; [2021-02-24]
  Nyckelord :Sjunde AP-fonden; riskhantering; coronapandemin; finanskrisen 2008; diversifiering; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin.Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser ärriskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris sommedför negativa konsekvenser för världsekonomin. LÄS MER

 2. 2. How Online Stock Trading Learning Platforms Can Contribute To Financial Literacy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Lean UX Development; Minimum Viable Product; Financial Literacy; Stock Market Trading; Stock Market Learning;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that investment knowledge and motivation increases when students in a school setting have access to a stock trading learning platform.  This thesis aims to further investigate if a stand-alone online stock trading learning platform, on its own, can help non stock investors understand financial literacy concepts. LÄS MER

 3. 3. Business Model Innovations and Sustainability Transitions : The Case of Circular Business Models in the Fashion Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Riku Salmi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Business Model; Innovation; Fashion; Multi-Level Perspective; Clothing Resale;

  Sammanfattning : The concept of circular economy has gained a lot of interest among both researchers and practitioners. Moving from the traditional linear “take, make, disposal” resource management approach towards circular economy principles that aim to keep resources in a loop of usage is considered to be a possible way for material-intensive industries to decouple economic growth from environmental constraints. LÄS MER

 4. 4. Användandet av algoritmer inom investeringar kopplat till OMX30 : Tillämpning av maskininlärning inom portföljhantering: En K-Betydelsemetod

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Simon Larsson Olsson; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; k-means; unsupervised learning; stock market; OMX30; portfolio; diversification; Maskininlärning; K-betydelse; oövervakadinlärning; aktiemarknad; OMX30; portfölj; diversifiering;

  Sammanfattning : Many investors use different types of data methods before making a decision, regardless of whether it is long or short term. The choice of which analysis method is generally determined by risk, removal of bias and the cost. One method that has been investigated is the use of machine lerning in data analysis. LÄS MER

 5. 5. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lee Treble-Read; Lena Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :bricolage; effectuation; entreprenör; entreprenörskap; lantbruk; lantbrukare;

  Sammanfattning : Entreprenörskap bidrar till samhällets utveckling genom förmågan att använda resurser och driva marknaden framåt. Med hjälp av entreprenörskap kan en lantbrukare hitta nya användningsområde för oanvända resurser. Detta ska hjälpa lantbrukaren till att skapa nya möjligheter och inkomstkällor i en föränderlig miljö. LÄS MER