Sökning: "diversitet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet diversitet.

 1. 1. UP FOR GRABS - En komparativ studie om hur Göteborgs stadsdelsförvaltningar tolkar och arbetar med företagsklimatet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Åkesson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Stadsdelsförvaltning; Företagsklimat; Målstyrning; Organisationsteori;

  Sammanfattning : I inledningen konstateras att de lokala insatserna för att påverka den lokala ekonomiska utvecklingen har intensifierats, till stor del på grund av en skiftning av den statliga styrningen och därmed en förändrad relation av de politiska nivåerna. Så är även fallet i Göteborgs stad vilket uttrycks bland annat med budgethandlingens prioriterade mål "Göteborgs företagsklimat ska förbättras, och ett hållbart näringsliv ska främjas. LÄS MER

 2. 2. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Matilda Lundström; [2019]
  Nyckelord :Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Sammanfattning : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. LÄS MER

 3. 3. Saproxylic beetles in Populus tremula fauna depots - how do you construct the best depot?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Simon Selberg; [2019]
  Nyckelord :aspen; populus; tremula; saproxylic; beetle; fauna; depot; species; richness; abundance; diversity; cwd; course; woody; debris; forest; asp; populus; tremula; vedlevande; skalbagge; fauna; depå; art; mångfald; diversitet; död; ved; cwd; skog;

  Sammanfattning : The biodiversity of saproxylic organisms and in the case of this study, saproxylic beetles, is dependent on the amount and quality of course woody debris (CWD) in the environment. Over the past decades the quantity of CWD in Swedish forests has increased, yet the quality has decreased, forests are managed and exploited, and old-growth forests are rarer. LÄS MER

 4. 4. Novelty Search och krav inom evolutionära algoritmer : En jämförelse av FINS och PMOEA för att generera dungeon nivåer med krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Bergström; [2019]
  Nyckelord :Feasible Infeasible Novelty Search; Pareto-based Multi-objective Evolutionary Algorithm; Evolutionära algoritmer; Krav; Novelty Search;

  Sammanfattning : Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. LÄS MER

 5. 5. Blomremsors effekt på biodiversiteten i odlingslandskapet på Öland : En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Andreas Friedrichs; [2019]
  Nyckelord :Biodiversitet; evertebrater; blomremsor; Öland; habitatförlust;

  Sammanfattning : Som en åtgärd för att försöka hjälpa den minskande populationen av rapphöna att återhämta sig tog HMKs Jaktklubb inspiration från ett lyckat projekt i England utfört av Game & Wildlife Conservation Trust. De sådde blomremsor som en åtgärd för att gynna evertebrater som är kycklingarnas huvudföda. LÄS MER