Sökning: "diversity at work"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden diversity at work.

 1. 1. Ålder är bara en siffra - En kvalitativ studie kring ålders påverkan på det sociala kapitalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linn Keszei; Elise Sandh; [2020-09-03]
  Nyckelord :socialt kapital; åderism; åldersmedvetet ledarskap; mentorprogram;

  Sammanfattning : The average life expectancy increases year by year. In 2060, a quarter of the Swedish population is predicted to be 65 or older, therefore the Swedish labour market needs to consider and plan for an ageing workforce. LÄS MER

 2. 2. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linus Lindberg; [2020]
  Nyckelord :förändring; psykologi; skogsbruk;

  Sammanfattning : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. LÄS MER

 3. 3. Managing inclusion at a diverse workplace : from a managerial and employee perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Diellza Mustafa; Zana Maliqi; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; diversity; diverse workforce; university; different perspective;

  Sammanfattning : Background: Globalization has changed the market in ways of creating new opportunities as well as new challenges for organizations and has given rise to a global phenomenon called workforce diversity. The phenomenon appeared as a result from the constantly changing marketplace where people as part of a worldwide economy, live and work in foreign countries. LÄS MER

 4. 4. Intercultural Communication Barriers among Future Leaders & Followers : A study on Intercultural communication barriers in Swedish multicultural work settings

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nida Asghar; Anika Tabassum; [2020]
  Nyckelord :Intercultural Communication ICC ; ICC Barriers; Swedish multicultural work settings; Management of ICC barriers; High-context culture; Low-context culture; International participants;

  Sammanfattning : This is an era of globalization due to which the world has become a Global Village and organizations are transforming into multicultural firms while increasingly building diverse teams. However, due to the organizations’ tendency towards becoming international, individuals worldwide travel and migrate from one society to another. LÄS MER

 5. 5. COUNTING CARROTS... : A quantitative cross-section study on the distribution of motivation incentives in Central Stockholm's banks according to bank-employees

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Frank B. Francisson; [2020]
  Nyckelord :Motivation incentives; Incentives variability; Bank-employees; Employee benefits; Human resource management HRM ; Financial corporations or firms;

  Sammanfattning : Counting Carrots… as this cross-section study is entitled studied the distribution of motivation incentives in Central Stockholm’s banking sector and if it varied for different groups of bank-employees, according to bank-employees. This variation in the distribution of employee benefits was examined quantitatively in accordance to three explanatory variables: 1 – Job position, 2 – Bank size and 3 – the Gender of respondents. LÄS MER