Sökning: "divert"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet divert.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Mindfulness Meditation on Affect and Attention : An Empirical Study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jonathan Bryde; [2019]
  Nyckelord :Attention; emotion; meditation; mindfulness; neural correlates;

  Sammanfattning : In daily life there are numerous experiences and events that divert people's attention and cause stress, which may be linked with aspects of ill-being and lowered well-being. Mindfulness meditation may alleviate such issues. LÄS MER

 3. 3. Moisture risks with CLT-panels subjected to outdoor climate during construction : focus on mould and wetting processes

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Öberg; Erik Wiege; [2018]
  Nyckelord :moisture; CLT; massive wood; mould; WUFI; drying; construction; weather protection. best practice; fukt; KL-trä; massivt trä; mögel; WUFI; torkning; konstruktion; väderskydd; best practice;

  Sammanfattning : When going through relevant research, moisture safety guidelines and talking to builders, moisture experts and architects it is clear - and not surprising - that water and wood make no easy combination. The experiences from building with cross laminated timber (CLT) differ from building sites and there are good and bad examples building without weather protection. LÄS MER

 4. 4. Köpenhamns skyfallsplan : en förebild?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Bim Troell; Åsa Thidell; [2018]
  Nyckelord :grönblå lösning; klimatanpassning; Köpenhamn; mervärde; multifunktionalitet; nederbörd; resiliens; skyfall; skyfallsimplementering; skyfallsplan; stadslandskap;

  Sammanfattning : Klimatet är i förändring vilket resulterar i nya väderförhållanden och förutsättningar. Fler intensiva regn förväntas bli ett resultat av en ökad medeltemperatur. LÄS MER

 5. 5. Principles for Diverting and Merging Viscous Flows : Evaluation and Visualisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Åke Strese; [2017]
  Nyckelord :Flow splitter; chromatography; diversion; dispersion; laminar; fluid mechanics; MEMS; mock-up; design; delayloop; Mass rate attenuator MRA ; Flödessplitter; flödesdelning kromatografi; dispersion; laminära flöden; fluidmekanik; MEMS; mock-up; delayloop; kvarhållningssyste; mass rate attenuator MRA ;

  Sammanfattning : In the chemistry branch of science is often a chromatograph usedto separate and purify substances in a solution. In achromatograph, different detectors are used to analyse the samplesconstituents. Some detectors destroy the sample during analysis. LÄS MER