Sökning: "dividend"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet dividend.

 1. 1. Corporate Payout Policy During the 21st Century

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oskar Natt Och Dag; Johannes Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Payout policy; Dividends; Share repurchase; Firm characteristics;

  Sammanfattning : As we analyze how payout policies have changed during the 20th and 21st century we find that the 21st century is characterized by a rapid increase in the average total payout ratio. We show that the most common payout policy for publicly traded U.S. LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Valentina Hasani; Johan Jarnvik; [2020]
  Nyckelord :Revenue recognition; RFR 2; IFRS 15; K3; limited company financial ratios; dividend; dividend opportunities; stakeholder model; Intäktsredovisning; RFR 2; IFRS 15; K3; aktiebolagens nyckeltal; utdelning; utdelningsmöjligheter; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen av en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning - En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Adam Bardh; [2020]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; K3; revenue recognition; income; taxation of income; dividend; financial ratio; stakeholder perspective; RFR 2; IFRS 15; K3; intäktsredovisning; intäkt; inkomstbeskattning; utdelning; nyckeltal; intressentperspektiv;

  Sammanfattning : One of the most fundamental issues in the accounting area is when an income is to be reported.Depending on the time at which an income is reported, the income can have a significant rolefor what a company's financial reports will look like. In 2002, the IASB and FASB agreed tojointly develop a common international revenue standard. LÄS MER

 4. 4. Förändrades svensk utdelningspolicy under finanskrisen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Hansson; Emil Holmström; [2020]
  Nyckelord :Finanskrisen; finansiella livscykelteorin; signaleringsteorin; agentteorin; bird-in-hand teorin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida svensk utdelningspolicy påverkades av finanskrisen 2008- 2009, samt vilka determinanter som gällde vid beslut om utdelningspolicy på den svenska marknaden innan och under krisen. Detta genom att fokusera på företags benägenhet att betala utdelning. LÄS MER

 5. 5. Stock Market Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Evidence from Nasdaq Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Felix Hansson; Jay Parekh; [2020]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend initiations; Dividend omissions; Stock market reactions; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : This article examines the stock market reactions to dividend initiations and omissions, by studying excess returns for certain time periods. Consistent with prior literature, we find that the excess returns for omitting firms are significantly negative the year before and during the announcement. LÄS MER