Sökning: "dividends"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet dividends.

 1. 1. Research on How Managerial Overconfidence Impacts Cash Dividends Policy Case of the U.S. market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yifei Yan; Qiwen Ni; [2019]
  Nyckelord :overconfidence; cash dividends; Tobit model; Logistics model; options; Business and Economics;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to statistically analyze the impact of managerial overconfidence on cash dividends policy via fifty U.S. selected case firms during year 2008 to 2017. LÄS MER

 2. 2. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Sammanfattning : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. LÄS MER

 3. 3. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paulin Singh; [2019]
  Nyckelord :Ex-div effect; Ex-dividend day; Market efficiency; Abnormal returns; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Marknads-effektivitet; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER

 4. 4. Löneunderlagsregeln - en undersökning av regelns bakomliggande syften

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Malm; [2019]
  Nyckelord :Löneunderlagsregeln; 3:12-reglerna; utdelning; syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The specially made rules for taxation of partners in close companies regarding dividend are unique in many ways. During the first twenty-five years these rules changed twenty-three times, almost once a year. This occurrence was mainly due to underlining political balance between purposes. LÄS MER

 5. 5. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER