Sökning: "division elever"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden division elever.

 1. 1. Elevers förståelse av bråktal : som ett tal som har ett eget värde på tallinjen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Noor Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; learning; fraction; aspect; raising; reducing; number line; Matematikundervisning; grundskolan; lärande; bråk; aspekt; förlängning; förkortning; tallinje;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få inblick i hur eleverna i åk 7 och 8 uppfattar likvärdiga bråktal, förkortning och förlängning samt hur de tolkar sambandet mellan förlängning och multiplikation, och förkortning och division. Syftet är även att undersöka elevernas kunskaper om bråktalsaspekter med fokus på bråktal som ett tal som har ett eget värde på tallinjen. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattningar om kemiämnet som inspirerande källa till kunskaper i vardag och samhälle : En enkätstudie utgående från undervisning i skolmiljö och på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bo Ärleskog; [2021]
  Nyckelord :Distance education; chemistry education; questionnaire study; learning processes; everyday understanding; everyday observations; authenticity; Distansundervisning; kemiundervisning; enkätstudie; lärprocesser; vardaglig förståelse; vardagsobservationer; autenticitet;

  Sammanfattning : Studietiden är som en del av individens vardag i ständig förändring, till följd av att nya möjligheter till undervisning på distans utvecklas och tas i bruk. Denna enkätstudie bygger på data från 71 elever och avser att reflektera deras uppfattningar om kemiämnets möjligheter till inspiration och som källa till kunskaper i vardag och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Pop/rock-ensemblens möjligheter och begränsningar. En studie om fyra gymnasieelevers upplevelser av ensembleundervisning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Antonia Nordström; [2020]
  Nyckelord :musik; ensembleundervisning; populärmusik; genus; kön; normer; estetiska programmet; utbildningsvetenskap; musikpedagogik music; ensemble education; music education; popular music; sex; gender; the aesthetic program; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines students’ conception of ensemble class at Arts Program/Music (ES) in upper secondary school in Sweden from a gender perspective, such as sex connected to choice of instrument and claiming space, linked to learning limitations and opportunities. The pop / rock genre dominates music education in Sweden (Skolverket, 2015), like the ensemble groups I have studied, hence perspectives on how gender relates to popular music have been implemented in the study. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsmetoder inom division : En systematisk litteraturstudie om divisionsundervisning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Wåhlin; Gustav Johansson; [2020]
  Nyckelord :Division; undervisningsmetoder; matematik; lågstadiet; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie undersöker olika undervisningsmetoder inom division. Syftet med studien är att synliggöra olika undervisningsmetoder inom division samt de kritiska aspekter som finns vid undervisning av division. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i grundsärskolan : tio elevers och fyra speciallärares tankar och arbetssätt kring delaktighet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Pernilla Eriksson; Anneli Lindquist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under våra studier, till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning, har djupare förståelse uppkommit att elevers delaktighet är av största vikt för deras lärande. Men vad är delaktighet egentligen och hur ser delaktigheten ut för elever på grundsärskolan?Studiens syfte är att studera upplevd delaktighet hos en grupp elever inom grundsärskolan. LÄS MER