Sökning: "division i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden division i skolan.

 1. 1. Barn vill om barn kan : Konsekvenser för individen när samhälleliga strukturer brister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; Agnes Stuchly; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; division of responsibilities; preventive intervention; school absence; neuropsychiatric disability; Samverkan; ansvarsfördelning; förebyggande insatser; skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur respondenter från olika verksamheter upplever ansvarsfördelning och samverkan kring elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en problematisk skolfrånvaro. Vidare undersöks vilka faktorer som orsakar skolfrånvaro samt hur skolorna konkret arbetar förebyggande för att elever inte ska bli frånvarande från skolan. LÄS MER

 2. 2. Knytet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Pontus Beling; [2018]
  Nyckelord :skola; mälarängen; mälarhöjden; bredäng; kandidat; 2018; knytet; pontus; beling;

  Sammanfattning : Skolan är en plats som vi alla kan relatera till och som ständigt är i ropet. Begrepp såsom lärande och miljö diskuteras flitigt och ges stort utrymme i den politiska och mediala debatten. LÄS MER

 3. 3. Visualization and Natural Language Representation of Simulated Cyber Attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xinyue Mao; [2018]
  Nyckelord :attack path visualization; taxonomy for attack graph; natural language representation; attackvägsvisualisering; taxonomi för attackgraf; naturlig språkrepresentation;

  Sammanfattning : The attack path is an effective tool for showing possible hacking routestaken by an attacker to target a specific computer network. It also informsadministrators about potential weakness in a network helpingthem roll-out network configuration changes. Based on predefinedcomputing methods, a large number of attack paths can be generated. LÄS MER

 4. 4. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER