Sökning: "division i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden division i skolan.

 1. 1. Characterization of Passive Intermodulation Distortion in MultiBand FDD Radio Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tomás Soares da Costa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intermodulation distortion (IMD) is a phenomenon that results in generation of spurious distortion signals when two or more signals of different frequencies pass through a nonlinear system. In general, IMD occurs in active circuits of a radio system, however, passive wireless components such as filters, transmission lines, connectors, antennas, attenuators etc. LÄS MER

 2. 2. Uppdraget och ansvaret : En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collective learning; communication; elementary school; leadership; mission comprehension; responsibility comprehension; Ansvarsförståelse; grundskola; kollektivt lärande; kommunikation; ledarskap; uppdragsförståelse;

  Sammanfattning : Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. LÄS MER

 3. 3. Asset management in the utility sector : The challenges of breaching the gap between current practice and best practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Mårtensson; Philip Rumman; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure Asset Management; Asset Management Systems; Implementation Challenges; Water Utilities; Public Companies; Performance Assessment; Risk Management; Standardization; Standards; ISO; ISO 55000; Strategic Planning; Infrastruktur Tillgångshantering; Tillgångshanteringssystem; Implementeringsutmaningar; VA-företag; Offentlig Verksamhet; Prestationsmätning; Riskhantering; Standards; Standardisering; ISO; ISO 55000; Strategisk Planering;

  Sammanfattning : Vital societal functions are upheld by public infrastructure. For some time, normative theories describing asset management have disseminated in research and in business. LÄS MER

 4. 4. Barn vill om barn kan : Konsekvenser för individen när samhälleliga strukturer brister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; Agnes Stuchly; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; division of responsibilities; preventive intervention; school absence; neuropsychiatric disability; Samverkan; ansvarsfördelning; förebyggande insatser; skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur respondenter från olika verksamheter upplever ansvarsfördelning och samverkan kring elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en problematisk skolfrånvaro. Vidare undersöks vilka faktorer som orsakar skolfrånvaro samt hur skolorna konkret arbetar förebyggande för att elever inte ska bli frånvarande från skolan. LÄS MER

 5. 5. An Analysis of Geospatial Factors in Medium Voltage Grid Distribution Network Routing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Chaitanya Tendolkar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To provide electricity access to the population currently deprived of it, is one of the sustainable development goals. Although the number is decreasing and is below 1 billion people without access to electricity for the first time in the year 2017, there is still much to be done. LÄS MER